Mechatronikos institutas

Mechatronikos instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja visų pakopų studijų procesuose. Studentams sudaromos sąlygos pasinaudoti moderniausia Lietuvoje (bio)mechatronikos tyrimų įranga ir tobulinti specialybinių disciplinų praktinius įgūdžius.

Kviečiame žingeidžius studentus kreiptis dėl galimybės institute rengti baigiamuosius darbus!

Rask studijas

 

Studijos

Mechatronikos institutas, tampriai bendradarbiaudamas su Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetu, dalyvauja Universitete vykdomų bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų procesuose. Padėdami studentams įgyti vertingų mokslinių ir inžinerinių įgūdžių, instituto mokslininkai prisideda prie aukštos kvalifikacijos specialistų ugdymo.

Magistrantūra

Institutas kuruoja magistrantūros studijų programą Mechatronika, kurios studijos yra vykdomos Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete.

Plačiau

Doktorantūra

Institutas kuruoja doktorantūros mokslo kryptį Mechanikos inžinerija (09T). Kviečiame rinktis instituto mokslininkų siūlomas įdomias ir perspektyvias doktorantūros tematikas įvairiose mechatronikos tyrimų kryptyse.

Plačiau

Kontaktai

Dr. Rolanas Daukševičius
Programos koordinatorius

e.p. rolanas.dauksevicius@ktu.lt

Prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius
Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas

e.p. vytautas.ostasevicius@ktu.lt

Mechatronikos instituto siūlomos 2023 METŲ PRIĖMIMO Į MECHANIKOS INŽINERIJOS (T009) MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ DISERTACIJŲ TEMATIKOS

Tema/tematika Vadovas
Robotizuoto palaipsninio polimero lakšto formavimo technologijos kūrimas ir tyrimas Eidukynas Darius
Daugiamačio judesio pjezoelektrinių pavarų kūrimas ir tyrimas Jūrėnas Vytautas
3D spausdinamų daugiafunkcinių biokompozitinių medžiagų ir konstrukcijų švaresnė gamyba regeneracinės medicinos reikmėms Daukševičius Rolanas
Lanksčiųjų pjezoelektrinių jutiklių ir mikroenergijos generatorių kūrimas taikant daugiamedžiaginio 3D spausdinimo technologiją Daukševičius Rolanas
Neinvazinio prietaiso ir metodų kūrimas gydyti plaučių hipertenziją ir kitas susijusias kvėpavimo takų ligas Venslauskas Mantas
Kompozitinių medžiagų bekontaktės pažaidų kontrolės ir stebėsenos sistemos kūrimas ir tyrimas naudojant iteratyvų atvirkštinį baigtinių elementų modelį Eidukynas Darius
Medicinoje naudojamų individualizuotų priemonių kūrimas ir tyrimas Domeika Aurelijus
Autonominių robotų judėjimo sekimas ir tarpusavio komunikacijos užtikrinimas susidūrimo prevencijai Gudauskis Marius
Lengvųjų bepiločių transporto priemonių balistinės apsaugos tyrimai ir kūrimas Vilkauskas Andrius