Mechatronikos institutas

Mechatronikos instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja visų pakopų studijų procesuose. Studentams sudaromos sąlygos pasinaudoti moderniausia Lietuvoje (bio)mechatronikos tyrimų įranga ir tobulinti specialybinių disciplinų praktinius įgūdžius.

Kviečiame žingeidžius studentus kreiptis dėl galimybės institute rengti baigiamuosius darbus!

Rask studijas

 

Studijos

Mechatronikos institutas, tampriai bendradarbiaudamas su Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetu, dalyvauja Universitete vykdomų bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų procesuose. Padėdami studentams įgyti vertingų mokslinių ir inžinerinių įgūdžių, instituto mokslininkai prisideda prie aukštos kvalifikacijos specialistų ugdymo.

Magistrantūra

Institutas kuruoja magistrantūros studijų programą Mechatronika, kurios studijos yra vykdomos Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete.

Plačiau

Doktorantūra

Institutas kuruoja doktorantūros mokslo kryptį Mechanikos inžinerija (09T). Kviečiame rinktis instituto mokslininkų siūlomas įdomias ir perspektyvias doktorantūros tematikas įvairiose mechatronikos tyrimų kryptyse.

Plačiau

Kontaktai

Dr. Rolanas Daukševičius
Programos koordinatorius

e.p. rolanas.dauksevicius@ktu.lt

Prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius
Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas

e.p. vytautas.ostasevicius@ktu.lt