Mechatronikos institutas

 

 

Mechatronikos institute vykdoma plataus profilio tarpdisciplininė MTEPI veikla, aprėpianti inovatyvių vykdiklių ir jutiklių kūrimą bei taikymą, siekiant atliepti ateities gamybos, sveikatos priežiūros bei kosmoso ir mikrosistemų inžinerijos poreikius. Bendradarbiaujant su mokslo ir verslo partneriais institute sėkmingai vystomos (bio)mechatroninės technologijos, skirtos sveikatinimui ir sportiniam rengimui, profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai, mikro energijos generavimui, preciziniam pozicionavimui ir našiam medžiagų apdirbimui.

 

MTEPI veiklos prioritetai Pramonės transformacija
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Tyrimų kryptys
Biomedicininė inžinerija ir medicinos technologijos
Dirbtinis intelektas ir robotika
Funkcinės medžiagos ir technologijos
Mechanikos ir transporto inžinerija
 

Tyrimų kryptys

Įrangos ir metodų, skirtų sveikatos priežiūrai, sportiniam rengimui, sveikatos sutrikimų prevencijai ir diagnostikai, gydymui, reabilitacijai ir neįgalumo kompensavimui, kūrimas, tyrimas ir taikymas.

Pjezomechaninių aukštos skyros vykdiklių kūrimas, tyrimas ir taikymas preciziniam pozicionavimui, vibraciniam medžiagų apdirbimui ir kt.

Vibracinių mikro energijos generatorių ir mechaninių jutiklių su integruotais pjezokeraminiais bei pjezopolimeriniais keitikliais kūrimas, tyrimas ir taikymas lanksčiose, dėvimose ir daugiafunkcėse makro/mikro mechatroninėse sistemose.

 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

KTU Mechatronikos institutas yra sukaupęs pripažintą mokslo potencialą bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros taikomųjų darbų patirtį, kurią sėkmingai panaudoja vykdydamas nacionalinius ir tarptautinius projektus pagal šalies ir užsienio ūkio, švietimo ir kultūros subjektų mokslinius ir taikomuosius užsakymus.

Pripažintas Instituto specialistų mokslinis autoritetas Universitete, šalyje ir užsienyje. Tyrimų rezultatai aktualūs Lietuvos apdirbamosios, sveikatinimo įrangos, mikrotechnologijų, mechatronikos, poligrafijos pramonės įmonėms, tokioms kaip UAB “Precizika Metrology”, Dovaina, Metec, Artmedica ir kt.. Jie naudojami kuriant naujas medžiagų apdirbimo technologijas ir bevielio ryšio įrenginius, jutiklius/aktuatorius, žmogaus sveikatinimo įrenginius, atliekant bioparametrinius matavimus ir monitoringą.

Kartu su įmone „BCT“ 2012-2014 m. vykdytas bendras Eurostars projektas „Moinfo“, su LINPRA FP-6 projektas „Manufuture 2013“, kurio rezultate kartu su Europos Komisija buvo identifikuojamos „Horizon 2020“ prioritetai, ir įvardinti 2013m. Vilniuje vykusiame tarptautiniame renginyje. Vykdant verslo partnerių užsakymus gauta dešimtis lietuviškų ir 2 tarptautinių patentų sertifikatai.

KTU MI sudarytos bendradarbiavimo sutartys su įmonėmis:

 • AB „Ortopedijos technika“
 • UAB „Signata“
 • UAB „Motus Vita“
 • Rengiama sutartis su „Qualisys“ AB

KTU MI sudarytos bendradarbiavimo sutartys su universitetais dėl mokymų :

 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)
 • Lietuvos sporto universitetas (LSU)

Instituto mokslininkų vykdoma mokslinė veikla skirta šiuolaikinių technologijų valdomų bevielio ryšio įrenginiais kūrimui, mikrosistemų dinamikos tyrimams ir žmogaus sveikatinimo ir terapijos įrenginių kūrimui ir taikymams. Atliekami tyrimai yra daugiakrypčiai, tarpdisciplininiai, aktualūs šiuolaikinei visuomenės raidai. Moksliniai rezultatai viešinami tarptautinėse konferencijose, publikuojami prestižiniuose tarptautiniuose aukštus citavimo indeksus turinčiuose ir įrašytuose į Clarivate Analytics, Web of Science sąrašą žurnaluose. Dvi monografijos išleistos leidykloje Springer. Mokslininkai yra įvairių mokslo leidinių redakcijos komisijose, redaguoja tarptautinį žurnalą „Mechanika“.

Instituto darbuotojai nuolat pirmininkauja ir organizuoja tarptautines konferencijas „Mechanika“, „Transporto priemonės“, MSM, 2018 metais pirminikavo pasauliniam Mechanikos ir Mechatronikos inžinerijos kongresui Dubajuje, yra tarptautinių konferencijų organizacinių komitetų nariai. Šiais metais Instituto darbuotojai organizuoja pasaulnės federacijos IFToMM vasaros mokyklą tema “MECHANIZMŲ PROJEKTAVIMAS IR TAIKYMAS MECHATRONINĖSE SISTEMOSE (MDAMS2020)”.

Instituto direktoriui prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius 2020.02.28 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) įteiktas apdovanojimus už lietuvių kalbos puoselėjimą – reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą. Profesorius yra pirmojo daugiakalbio „Mechanikos terminų žodyno” autorių.

http://www.lma.lt/news/824/253/iteikti-apdovanojimai-uz-lietuviu-kalbos-puoselejima-ir-Lietuviu-kalbos-dienu-renginiu-organizavima

2018 m. Lietuvos mokslo premija technologijos mokslų srityje skirta habil. dr. Vytautui Ostaševičiui, dr. Vytautui Jūrėnui ir dr. Rolanui Daukševičiui kartu su bendraautoriais už darbų ciklą „Mikromechaninių sistemų kūrimas, tyrimas ir taikymai (2003–2017)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.

2013 m. KTU aktyviausių jaunųjų mokslininkų konkurso nugalėtojas Mechatronikos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Rolanas Daukševičius.

 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Mechatronikos institutas teikia atvirą prieigą prie gausios technologinės ir matavimų įrangos, kurios dėka mokslininkai gali vykdyti plataus profilio taikomuosius tyrimus įvairiose makro/mikro/bio mechatronikos kryptyse. Institute veikia pažangiausias regione lazerinės vibrometrijos ir holografinės interferometrijos kompleksas, kuris sudaro galimybes vykdyti  makro ir mikro konstrukcijų dinamikos tyrimus, būtinus kuriant įvairios funkcinės paskirties vykdiklius, jutiklius ar mikro energijos generatorius. Šiuolaikinė biomechaninių sistemų modeliavimo ir matavimo įranga naudojama sportinio rengimo, sveikatinimo, profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos priemonėms kurti. Pasitelkiant įvairiarūšę eksperimentinę įrangą institute atliekami sumanių, kompozitinių ir bioinžinerinių medžiagų kietumo, šiurkštumo, stipruminių, reologinių, elektrinių charakteristikų tyrimai. Maketų ir prototipų realizavimui taikomos tiek mechaninio apdirbimo, tiek adityvios gamybos technologijos. Institutas teikia technines konsultacijas, susijusias su (bio)mechatronikos technologijų kūrimu ar tobulinimu panaudojant turimą mokslinių tyrimų infrastruktūrą.

 • Melt compounding and filament extrusion system based on Noztek fusionX or Noztek Touch (with filament tensioning device Noztek Tolerance Puller, filament spooling device Winder 2.0, filament air and water coolers).
 • SLS-type 3D printer EOS Formiga P110 (material – Polyamide 12 powder).
 • SLA-type 3D printer Stratasys Objet30 (material – photopolymer).
 • FDM-type 3D printer Stratasys Dimension BST 768 (material – ABS filament).
 • FDM-type 3D printers: Ultimaker 2, Ultimaker S5, Prusa, etc.
 • High-speed multi-camera 3D motion capture and analysis system by Qualisys AB based on 300 fps cameras Oqus 7+ including analysis software Visual3D.
 • High-accuracy force measuring platforms AMTI Optima 400600 for full gait cycle analysis (synchronized with Qualisys 3D motion analysis system).
 • On-body wireless 3D kinematics measurement system for real-time human motion tracking based on inertial sensors (with 60 Hz update rate): MVN BIOMECH Awinda + software MVN Studio BIOMECH (Xsens Technologies B.V.).
 • Pressure mapping in-shoe sensing system for foot function & gait analysis F-Scan (Tekscan Inc.) and OpenGo Science (Moticon GmbH) for analysis of contact forces of the human foot.
 • Balance analysis system Balance SD (Biodex Medical Systems Inc.).
 • A set of training equipment: i) specialized treadmill with integrated force plate FDM-THM-S (HP, Zebris Medical GmbH); ii) stationary bicycle; iii) rowing machine; iv) small devices for different training (balance platforms and etc.)
 • Digital ultrasound diagnostics system (2D and M mode) LogicScan 128 CEXT-1Z with Echo Wave II (Telemed Ltd).
 • Wireless telemetric EMG system TeleMyo DTS 2400R G2 (Noraxon Inc.) with a set of various sensors: force transducers, goniometers, inclinometers, accelerometers, hand dynamometers and foot switches.
 • Portable wireless EEG recorder BE Micro (EB Neuro S.p.A.).
 • EEG-based neuroheadset Emotiv EPOC.
 • Wearable telemetric metabolic measurement system Cosmed K5 based on exhaled gas sensing.
 • Anthropometric kit: BSL MP36 (Biopac Inc.), “Harpenden” anthropometer (Holtain Ltd.), segmental body composition analyzer Tanita BC-418.
 • Digital acoustic noise measurement and creation instruments: K-Array KR202, Yamaha MGP12X, Sony DWZ M50, NTI AL1 + NTI mini SPL.
 • Virtual reality simulation system Cyber-I, head-mounted display Visette 45 SXGA.
 • Isokinetic dynamometer HUMAC NORM 770 (CSMi Solutions) with a set of various adaptors for hands, legs and back analysis and training.
 • A set of Polytec laser Doppler vibrometers (LDV) for in-depth dynamic characterization of both macro- and micro-scale structures:
  • Full-field 3D scanning LDV system Polytec PSV-500-3D-HV for full modal analysis of mini & macro structures (up to 25 MHz).
  • Microscope-based optical testing system Polytec MSA-500-TPM for out-of-plane/in-plane vibration and topography measurements of MEMS components. The system may be mounted onto manual or vacuum probe station (Cascade Microtech PMS150 or PLV50) for measurements both in ambient conditions or in high vacuum at elevated temperatures (up to 10-5 mbar & +200°C).
  • Single-point high-sensitivity autofocusing LDV system Polytec OFV-505 + OFV-5000.
  • Single-point fiber-optic differential LDV system Polytec OFV-512 + OFV-5000.
  • Rotational laser vibrometer Polytec RLV-5500.
 • Digital holographic interferometry system HYTEC PRISM for full-field real-time measurements of displacement and deformation fields.
 • CCD laser displacement sensor Keyence LK-G82 + LK-G3001PV for vibration measurements (1 Hz – 20 kHz).
 • Electrodynamic shaker with closed-loop vibration control B&K LDS V555 + PA1000L + Type 7542 for dynamic testing of various structures up to 25 kg (harmonic, random, shock excitation in a 20 Hz – 6.3 kHz range with acceleration up to 100g).
 • Compact electromagnetic shaker Wilcoxon F4 (with impedance head Z7 for acceleration & force measurements) and piezoelectric shaker Wilcoxon F7-1.
 • Vibration signal analyzer B&K PULSE Type 3560C.
 • Accelerometers:
  • B&K. Charge-type models: 4371 (general-purpose), 4374-S (subminiature), 8309 (high-g & wideband: for shocks), charge-to-Deltatron converter Model 2647. IEPE models: 4513-B-002 (high-sensitivity, TEDS) & 4519-003 (miniature).
  • MEGGITT Endevco. High-temperature charge-type Models 2276 & 2248 (miniature), triaxial IEPE Models 66A50-X & 66A11.
  • MMF Metra. Charge-type KS93 (miniature), KD91.
 • B&K microphones Models 4191-B-001 & 4939-B-002. B&K force transducer Model 8230-003.
 • A set of vibration-isolation tables (Standa Ltd).
 • Multi-module indentation (MHT) & scratch (MST) measurement system OPX-MCT by CSM Instruments (Anton Paar).
 • Rheometer Anton Paar MCR302 (with PS-MRD, PP20/MRD and TG/MRD) for characterization of MR fluids.
 • High-speed impact tester: a customized version of FW Magnus 1000 50m/s (Coesfeld GmbH & Co. KG).
 • Linear-torsional cyclic testing machine Instron E10000 (10 kN, dynamic testing up to 100 Hz, stroke up to 60 mm, temperature range: -70…+350°C). The machine is integrated with: (i) non-contact full-field displacement/shape/strain measurement 3D-DIC system from Correlated Solutions (VIC-2D/3D, VIC-Gauge 2D/3D, 20 fps @ 12 MPx, lenses: Basler Lens 25 mm, Rodenstock Rodagon 80 mm); (ii) clip-on high temperature un-cooled axial extensometer 7642-010M-025M, clip-on high temperature crack opening displacement (COD) gage 7641-010M-100M,  clip-on axial/torsional extensometer 3550-025M-005-003-ST; (iii) load cells Dynacell 2527-202 (10kN, 100 Nm) and Dynacell 2527-131 (0.25 kN).
 • Dual-column static tensile testing machine Tinius Olsen H25KT (25 kN) including a set of grips for hard and soft materials.
 • Coordinate measuring machine DEA GLOBAL Silver Performance.
 • 2-components dynamometer with signal conditioner Kistler 9345B + 5018A1003 for measurements of axial force (up to 10 kN) and torque (up to 25 Nm).
 • Portable roughness meter Mitutoyo SJ-210.
 • Digital force/torque gauge Mark-10 Series BGI (with force sensor SS-50 (up to 250 N) and torque sensor STJ-100 (up to 10 Nm).
 • Mitutoyo instruments: 3D measuring microscope Quick Vision active 202, toolmakers measuring microscope TM-505B, contour measurement system CONTRACER CV-2100, hardness tester HR-530 (Rockwell, Rockwell Superficial, Rockwell testing of plastics (A&B), Light Force Brinell hardness), Micro-Vickers hardness tester HM-200, linear height gauge LH-600E, high-accuracy micrometer 293-100-20 (range 0-25 mm, resolution 0.0001 mm), Shore A plastic and rubber hardness tester.
 • ABB industrial robots: IRB 1200, IRB 120, 2xIRB 360.
 • Collaborative humanoid robot for assembly automation ABB YuMi IRB 14000.
 • 5-fingered robot hand HIRO.
 • Humaniform robot hand Shadow Dexterous Hand.
 • Personalizable and interactive humanoid robot NAO V5 (Aldebaran Robotics).
 • Mobile robotics device Festo Robotino and a set of robotics-related devices and accessories.
 • A set of various laboratory-grade analysis and demonstration tools for mechatronics/robotics investigations (ITT Group HL01 Robotic HomeLab Basic kit, ITT Group HL02 Robotic HomeLab Add-On kit).
 • Small-scale automated assembly line by FESTO for training purposes.
 • Digital high-speed cameras:
  • Phantom v711 (7.5K fps @ 1280´800, max: 1.4M fps @ 128´8).
  • MOTION PRO 10000.
 • Infrared cameras:
  • High-speed & high-sensitivity IR camera FLIR SC7500 (380 Hz @ 320´256, max: +3000°C, 8 kHz @ 64´4, 12 mm and 50 mm lenses).
  • Portable IR camera with LCD display FLIR T450sc (60 Hz @ 320´240, max +1500°C).
  • Compact IR camera ThermoVision A-20M (60 Hz @ 160´120).
 • Portable 3D laser scanner FARO Focus3D X 130 for accurate (±2 mm) and mid-range (0.6 – 130 m) measurements of various complex structures, large-volume components, building facades, etc.
 • Portable 7-axis measuring arm with integrated high-performance 3D laser scanner FARO Edge ScanArm for ultrahigh-resolution (±034 mm) and short-range (up to 1.8 m) measurements.
 • Handheld self-positioning 3D laser scanner Creaform Go!Scan 50 for high-resolution (±5 mm) and high-speed measurements in full color (component size range: 0.3 – 3 m).
 • Handheld self-positioning 3D laser scanner Creaform HandySCAN 700 for very high-resolution (±05 mm) and high-speed measurements in full color (component size range: 0.1 – 4 m).
 • Motorized (z axis) microscope Nikon Eclipse LV100ND (objectives: ´5…´100): episcopic/diascopic illumination, 16 MPx FX-format CMOS digital camera DS-Ri2 (capture of low-noise color images: up to 6 fps @ 4908´3264, 45 fps @ 1636´1088), imaging software NIS-Elements (EDF, stereovision, 3D surface, TimeLapse, Macro, etc.).
 • Manual microscope Nikon Eclipse LV150 with monochrome digital camera Infinity 1-1.
 • Probe stations for MEMS electrical testing: Cascade Microtech PMS150 (manual) and PLV50 (vacuum, +200°C).
 • 2-channel wide-range high-resolution SMU Keithley SourceMeter 2614B (±200 V, ±5 A DC).
 • Precision impedance analyzer Wayne Kerr Electronics 6510B (20 Hz – 10 MHz).
 • Spectrum analyzer GW INSTEK GSP-930 (9 kHz – 3 GHz).
 • Oscilloscopes:
  • 4-channel mixed signal oscilloscope Yokogawa DLM2034 (350 MHz).
  • 4/8-channel USB oscilloscopes: PICO 3424, 4424, 6403, 4824.
 • Generators:
  • Function generator Escort EGC-3235A.
  • Function/arbitrary waveform generator Agilent 33220A.
  • 2-channel function/arbitrary waveform generator Rigol DG1032Z.
  • 4-channel function generator Tabor WW5064.
 • Amplifiers:
  • Piezo amplifier Piezo Systems EPA-104 (DC – 0.3 MHz, 40 W).
  • High-power piezo amplifier Lab Systems A-310 (DC – 0.3 MHz, 250 W).
  • 3-channel piezo amplifier Piezomechanik SVR-150-3 (-30 – 150 V, 60 mA, 10 kHz).
  • Wideband power amplifier Krohn-Hite 7500 with impedance matching transformer MT56R (DC – 1 MHz, 75 W).
  • High-frequency high-current amplifier Newtons4th LPA05 (DC – 1 MHz, 90 VA).
  • Wideband amplifier Newtons4th LPA01 (DC – 1 MHz).
  • Power amplifier FLC Electronics P200 (input: 10 V, output: 100 V, 1 A, 80 kHz).
  • 4-channel signal conditioner Measurement Specialties 161A (for piezoelectric transducers).
 • Power supplies:
  • 3-channel Rigol DP831A (160 W).
  • 3-channel Keithley 2230-30-1 (120 W).
 • Programmable amplifier AIM TTI EX355P
 • Data acquisition:
  • High-performance reconfigurable NI system 781787-02 for embedded monitoring and control of analog signals (CRIO-9082, 8-Slot, LX150, RT).
  • Data acquisition system ALMEMO 5690-2M09BT8.
 • Electric and magnetic field analyzer EHP-50D by Narda Safety Test Solutions.
 • 3-axis magnetometer Lake Shore 460 with sensor probe MMZ-2508-UH.
 • Single-axis magnetometer Magnet-Physik FH-54.
 • Portable multifunctional environment meter Velleman DVM401 (noise, temperature, humidity, illuminance measurements).
 • Acoustic noise measurement instrument VT-400.
 • Portable 2-channel acoustic emission measurement unit MISTRAS Pocket AE-2.
 • Portable digital tachometer/stroboscope tester Lutron DT-2259 (tachometer: 5 – 100 000 RPM, stroboscope: 100 – 100 000 FPM/RPM).
 • Piezoelectric coefficient (d33, d31) quasi-static meter (Berlincourt method) PolyK PKD3-2000-F10N.
 • 1000 ltr. environmental chamber JTH-1000Z with humidity & temperature control (-5…+150°C).
 • General-purpose vacuum chamber.
 • Solder fume extraction cabinet with filtering BOFA V250 with FumeCAB.
 • A setup for research/demonstration of lumped-parameter dynamical systems DSS-01.
 • PCB etching tank (transparent plastic) Gie-Tec EA141032K (1.25 ltr., 100 W).

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.
Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Projektai

Mechatronikos institutas

Rodyti daugiau
 

Technologiniai sprendimai

Instituto mokslininkai kuria technologinius sprendimus, kurie yra taikomi ir pagal poreikius gali būti adaptuojami įviariuose gamybiniuose procese.

 

Reikšmingiausios publikacijos

Ostasevicius, Vytautas; Jurenas, Vytautas; Balevicius, Gytautas; Cesnavicius, Ramunas. Development of actuators for ultrasonically assisted grinding of hard brittle materials // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2020, vol. 106, p. 289-301. DOI: 10.1007/s00170-019-04484-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,496; AIF: 3,472; IF/AIF: 0,718; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,250]

Jūrėnas, Vytautas; Kazokaitis, Gražvydas; Mažeika, Dalius. 3DOF ultrasonic motor with two piezoelectric rings // Sensors: Special issue: Development of piezoelectric sensors and actuators. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. eISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 3, art. no. 834, p. 1-14. DOI: 10.3390/s20030834. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; EI Compendex Plus] [IF: 3,031; AIF: 3,797; IF/AIF: 0,798; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, T 009] [Indėlis: 0,334]

Bansevičius, R.; Mazeika, Dalius; Kulvietis, Genadijus; Tumasoniene, Inga; Drukteinienė, A.; Jurenas, V.; Bakanauskas, V. Investigation of sphere trajectories of a rotational type piezoelectric deflector // Mechanical systems and signal processing. London : Elsevier. ISSN 0888-3270. eISSN 1096-1216. 2020, vol. 136, art. no. 104907, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.ymssp.2017.05.038. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,005; AIF: 2,744; IF/AIF: 1,823; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,142]

Rimašauskienė, R.; Jūrėnas, V.; Radzienski, M.; Rimašauskas, M.; Ostachowicz, W. Experimental analysis of active–passive vibration control on thin-walled composite beam // Composite structures. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-8223. eISSN 1879-1085. 2019, vol. 223, art. no. UNSP 110975, p. 76-91. DOI: 10.1016/j.compstruct.2019.110975. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,829; AIF: 4,120; IF/AIF: 1,172; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,200]

Dauksevicius, Rolanas; Gaidys, Rimvydas; Ostasevicius, Vytautas; Lockhart, Robert; Vásquez Quintero, Andres; Rooij, Nico de; Briand, Danick. Nonlinear piezoelectric vibration energy harvester with frequency-tuned impacting resonators for improving broadband performance at low frequencies // Smart materials and structures. Bristol : IOP Publishing. ISSN 0964-1726. eISSN 1361-665X. 2019, vol. 28, iss. 2, art. no. 025025, p. 1-21. DOI: 10.1088/1361-665X/aaf358. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,543; AIF: 3,971; IF/AIF: 0,892; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,142]

Grybas, I.; Bubulis, A.; Jūrėnas, V.; Ragulskis, K.; Eidukynas, V.; Kandrotaite Janutiene, R.; Ragulskis, L. Investigation of a 1-DOF piezoelectric micro-positioning rotary stage // Precision engineering. New York, NY : Elsevier. ISSN 0141-6359. 2019, vol. 55, p. 361-375. DOI: 10.1016/j.precisioneng.2018.10.004. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 2,685; AIF: 3,872; IF/AIF: 0,693; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 008] [Indėlis: 0,142]

Bansevičius, Ramutis Petras; Janutėnaitė-Bogdanienė, Jūratė; Jūrėnas, Vytautas; Kulvietis, Genadijus; Mažeika, Dalius; Drukteinienė, Asta. Single cylinder-type piezoelectric actuator with two active kinematic pairs // Micromachines. Basel : MDPI AG. ISSN 2072-666X. eISSN 2072-666X. 2018, vol. 9, iss. 11, art. no. 597, p. 1-13. DOI: 10.3390/mi9110597. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,426; AIF: 4,893; IF/AIF: 0,495; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,166]

Migliniene, Ieva; Ostasevicius, Vytautas; Gaidys, Rimvydas; Dauksevicius, Rolanas; Janusas, Giedrius; Jurenas, Vytautas; Krasauskas, Povilas. Rational design approach for enhancing higher-mode response of a microcantilever in vibro-impacting mode // Sensors. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. eISSN 1424-8220. 2017, vol. 17, iss. 12, art. no. 2884, p. 1-15. DOI: 10.3390/s17122884. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,475; AIF: 3,434; IF/AIF: 0,720; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,142]

Gaidys, Rimvydas; Dambon, Olaf; Ostaševičius, Vytautas; Dicke, Clemens; Narijauskaitė, Birutė. Ultrasonic tooling system design and development for single point diamond turning (SPDT) of ferrous metals // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2017, Vol. 93, iss. 5-8, p. 2841-2854. DOI: 10.1007/s00170-017-0657-7. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; SpringerLink] [IF: 2,601; AIF: 3,026; IF/AIF: 0,859; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,200]

Trakinienė, Giedrė; Daukontienė, Simona; Jūrėnas, Vytautas; Švalkauskienė, Vilma; Smailienė, Dalia; Lopatienė, Kristina; Trakinis, Tomas. The effect of the teeth bleaching with 35% hydrogen peroxide on the tensile bond strength of metal brackets // Scientific reports. London : Nature Publishing Group. eISSN 2045-2322. 2017, vol. 7, iss. 1, art. no. 798, p. 1-6. DOI: 10.1038/s41598-017-00843-z. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,122; AIF: 5,110; IF/AIF: 0,806; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, M 002] [Indėlis: 0,142]

Bubulis, Algimantas; Garalienė, Vida; Jūrėnas, Vytautas; Navickas, Jonas; Giedraitis, Saulius. Effect of low-intensity cavitation on the isolated human thoracic artery in vitro // Ultrasound in medicine and biology. New York, NY : Elsevier. ISSN 0301-5629. eISSN 1879-291X. 2017, vol. 43, iss. 5, p. 1040-1047. DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2016.12.007. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,645; AIF: 2,660; IF/AIF: 0,994; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, M 001] [Indėlis: 0,200]

Bansevičius, Ramutis Petras; Jūrėnas, Vytautas; Kulvietis, Genadijus; Drukteinienė, Asta. Robots with increased number of degree-of-freedom with single exciting force // Precision Engineering : journal of the international societies for precision engineering and nanotechnology. New York : Elsevier. ISSN 0141-6359. eISSN 1873-2372. 2017, Vol. 48, p. 315-322. DOI: 10.1016/j.precisioneng.2017.01.001. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,582; AIF: 3,382; IF/AIF: 0,763; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, N 009, T 007] [Indėlis: 0,250]

Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Augutis, Stasys Vygantas; Gaidys, Rimvydas; Česnavičius, Ramūnas; Kižauskienė, Laura; Dundulis, Romualdas. Monitoring the condition of the cutting tool using self-powering wireless sensor technologies // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2017, Vol. 88, iss. 9-12, p. 2803-2817. DOI: 10.1007/s00170-016-8939-z. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; SpringerLink] [IF: 2,601; AIF: 3,026; IF/AIF: 0,859; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 009] [Indėlis: 0,142]

Eidukynas, Darius; Jūrėnas, Vytautas; Dragašius, Egidijus; Mystkowski, Arkadiusz. A burst type signal generator for ultrasonic motor control = Zastosowanie piezogeneratora drgań elektrycznych do sterowania ruchem silnika ultrasonicznego // Eksploatacja i niezawodnosc = Maintenance and reliability. Lublin : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. ISSN 1507-2711. 2016, vol. 18, iss. 4, p. 488-491. DOI: 10.17531/ein.2016.4.2. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,145; AIF: 1,792; IF/AIF: 0,638; Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,250]

Grybas, Ignas; Bansevičius, Ramutis Petras; Jūrėnas, Vytautas; Bubulis, Algimantas; Janutėnaitė, Jūratė; Kulvietis, Genadijus. Ultrasonic standing waves-driven high resolution rotary table // Precision engineering. New York, NY : Elsevier. ISSN 0141-6359. eISSN 1873-2372. 2016, vol. 45, p. 396-402. DOI: 10.1016/j.precisioneng.2016.03.019. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Research & Development] [IF: 2,237; AIF: 3,139; IF/AIF: 0,712; Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,166]

Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Markevičius, Vytautas; Gaidys, Rimvydas; Žilys, Mindaugas; Čepėnas, Mindaugas; Kižauskienė, Laura. Self-powering wireless devices for cloud manufacturing applications // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2016, vol. 83, iss. 9, p. 1937-1950. DOI: 10.1007/s00170-015-7617-x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLink] [IF: 2,209; AIF: 2,705; IF/AIF: 0,816; Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 008, T 001] [Indėlis: 0,142]

Ostaševičius, Vytautas; Markevičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Žilys, Mindaugas; Čepėnas, Mindaugas; Kižauskienė, Laura; Gylienė, Virginija. Cutting tool vibration energy harvesting for wireless sensors applications // Sensors and actuators A: Physical. Lausanne : Elsevier. ISSN 0924-4247. 2015, vol. 233, p. 310-318. DOI: 10.1016/j.sna.2015.07.014. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Chemical Abstracts (CAplus); ScienceDirect] [IF: 2,201; AIF: 1,974; IF/AIF: 1,114; Q1 (2015, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, T 001] [Indėlis: 0,142]