Mechatronikos institutas

Institute vykdoma plataus profilio tarpdisciplininė MTEPI veikla, aprėpianti inovatyvių vykdiklių ir jutiklių kūrimą bei taikymą, siekiant atliepti ateities gamybos, sveikatos priežiūros bei kosmoso ir mikrosistemų inžinerijos poreikius. Bendradarbiaujant su mokslo ir verslo partneriais institute sėkmingai vystomos (bio)mechatroninės technologijos, skirtos sveikatinimui ir sportiniam rengimui, profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai, mikro energijos generavimui, preciziniam pozicionavimui ir našiam medžiagų apdirbimui.

 

Tyrimų kryptys

Įrangos ir metodų, skirtų sveikatos priežiūrai, sportiniam rengimui, sveikatos sutrikimų prevencijai ir diagnostikai, gydymui, reabilitacijai ir neįgalumo kompensavimui, kūrimas, tyrimas ir taikymas.

Pjezomechaninių aukštos skyros vykdiklių kūrimas, tyrimas ir taikymas preciziniam pozicionavimui, vibraciniam medžiagų apdirbimui ir kt.

Vibracinių mikro energijos generatorių ir mechaninių jutiklių su integruotais pjezokeraminiais bei pjezopolimeriniais keitikliais kūrimas, tyrimas ir taikymas lanksčiose, dėvimose ir daugiafunkcėse makro/mikro mechatroninėse sistemose.

 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Mechatronikos institutas priklauso nacionalinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų tinklui (MTI „Mechatronika“) ir teikia atvirą prieigą prie gausios technologinės ir matavimų įrangos, kurios dėka mokslininkai gali vykdyti plataus profilio taikomuosius tyrimus įvairiose makro/mikro/bio mechatronikos kryptyse.

Institutas disponuoja įvairiarūšiais preciziniais lazeriniais vibrometrais, kurie sudaro galimybes vykdyti kompleksinius makro ir mikro konstrukcijų dinamikos tyrimus bei realizuoti įvairios funkcinės paskirties vykdiklius, jutiklius ir vibracinius energijos generatorius. Institute yra sukaupta šiuolaikinė biomechaninių sistemų modeliavimo ir matavimo įranga, kuri naudojama įvairių sveikatinimo ir sportinio rengimo priemonių kūrimui. Taip pat siūloma įvairi eksperimentinė įranga, skirta sumaniųjų (bio)inžinerinių medžiagų statinių ir dinaminių stiprumo charakteristikų bei elektromechaninių ir reologinių savybių nustatymui.

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.
Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Projektai

Mechatronikos institutas

 

Technologiniai sprendimai

Instituto mokslininkai kuria technologinius sprendimus, kurie yra taikomi ir pagal poreikius
gali būti adaptuojami įviariuose gamybiniuose procese.

 

Reikšmingiausios publikacijos

Pavadinimas
Monitoring the condition of the cutting tool using self-powering wireless sensor technologies. Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Augutis, Stasys Vygantas; Gaidys, Rimvydas; Česnavičius, Ramūnas; Kižauskienė, Laura; Dundulis, Romualdas. // International journal of advanced manufacturing technology. London: Springer. ISSN 0268-3768. 2016, vol. 84, iss. 9-12, p. [1-15]
Self-powering wireless devices for cloud manufacturing applications. Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Markevičius, Vytautas; Gaidys, Rimvydas; Žilys, Mindaugas; Čepėnas, Mindaugas; Kižauskienė, Laura. // International journal of advanced manufacturing technology. London: Springer. ISSN 0268-3768. 2016, vol. 83, iss. 9, p. 1937-1950.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku