Mechatronikos institutas

 

 

Mechatronikos institute vykdoma plataus profilio tarpdisciplininė MTEPI veikla, aprėpianti inovatyvių vykdiklių ir jutiklių kūrimą bei taikymą, siekiant atliepti ateities gamybos, sveikatos priežiūros bei kosmoso ir mikrosistemų inžinerijos poreikius. Bendradarbiaujant su mokslo ir verslo partneriais institute sėkmingai vystomos (bio)mechatroninės technologijos, skirtos sveikatinimui ir sportiniam rengimui, profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai, mikro energijos generavimui, preciziniam pozicionavimui ir našiam medžiagų apdirbimui.

 

MTEPI veiklos prioritetai Pramonės transformacija
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Tyrimų kryptys
Biomedicininė inžinerija ir medicinos technologijos
Dirbtinis intelektas ir robotika
Funkcinės medžiagos ir technologijos
Mechanikos ir transporto inžinerija
 

Tyrimų kryptys

Įrangos ir metodų, skirtų sveikatos priežiūrai, sportiniam rengimui, sveikatos sutrikimų prevencijai ir diagnostikai, gydymui, reabilitacijai ir neįgalumo kompensavimui, kūrimas, tyrimas ir taikymas.

Pjezomechaninių aukštos skyros vykdiklių kūrimas, tyrimas ir taikymas preciziniam pozicionavimui, vibraciniam medžiagų apdirbimui ir kt.

Vibracinių mikro energijos generatorių ir mechaninių jutiklių su integruotais pjezokeraminiais bei pjezopolimeriniais keitikliais kūrimas, tyrimas ir taikymas lanksčiose, dėvimose ir daugiafunkcėse makro/mikro mechatroninėse sistemose.

 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

KTU Mechatronikos institutas yra sukaupęs pripažintą mokslo potencialą bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros taikomųjų darbų patirtį, kurią sėkmingai panaudoja vykdydamas nacionalinius ir tarptautinius projektus pagal šalies ir užsienio ūkio, švietimo ir kultūros subjektų mokslinius ir taikomuosius užsakymus.

Pripažintas Instituto specialistų mokslinis autoritetas Universitete, šalyje ir užsienyje. Tyrimų rezultatai aktualūs Lietuvos apdirbamosios, sveikatinimo įrangos, mikrotechnologijų, mechatronikos, poligrafijos pramonės įmonėms, tokioms kaip UAB “Precizika Metrology”, Dovaina, Metec, Artmedica ir kt.. Jie naudojami kuriant naujas medžiagų apdirbimo technologijas ir bevielio ryšio įrenginius, jutiklius/aktuatorius, žmogaus sveikatinimo įrenginius, atliekant bioparametrinius matavimus ir monitoringą.

Kartu su įmone „BCT“ 2012-2014 m. vykdytas bendras Eurostars projektas „Moinfo“, su LINPRA FP-6 projektas „Manufuture 2013“, kurio rezultate kartu su Europos Komisija buvo identifikuojamos „Horizon 2020“ prioritetai, ir įvardinti 2013m. Vilniuje vykusiame tarptautiniame renginyje. Vykdant verslo partnerių užsakymus gauta dešimtis lietuviškų ir 2 tarptautinių patentų sertifikatai.

KTU MI sudarytos bendradarbiavimo sutartys su įmonėmis:

 • AB „Ortopedijos technika“
 • UAB „Signata“
 • UAB „Motus Vita“
 • Rengiama sutartis su „Qualisys“ AB

KTU MI sudarytos bendradarbiavimo sutartys su universitetais dėl mokymų :

 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)
 • Lietuvos sporto universitetas (LSU)

Instituto mokslininkų vykdoma mokslinė veikla skirta šiuolaikinių technologijų valdomų bevielio ryšio įrenginiais kūrimui, mikrosistemų dinamikos tyrimams ir žmogaus sveikatinimo ir terapijos įrenginių kūrimui ir taikymams. Atliekami tyrimai yra daugiakrypčiai, tarpdisciplininiai, aktualūs šiuolaikinei visuomenės raidai. Moksliniai rezultatai viešinami tarptautinėse konferencijose, publikuojami prestižiniuose tarptautiniuose aukštus citavimo indeksus turinčiuose ir įrašytuose į Clarivate Analytics, Web of Science sąrašą žurnaluose. Dvi monografijos išleistos leidykloje Springer. Mokslininkai yra įvairių mokslo leidinių redakcijos komisijose, redaguoja tarptautinį žurnalą „Mechanika“.

Mokslinės moonografijos

Digital twins in manufacturing: virtual and physical twins for advanced manufacturing

Ostaševičius, Vytautas. Digital twins in manufacturing: virtual and physical twins for advanced manufacturing. Cham : Springer, 2022. 358 p. (Springer series in advanced manufacturing, ISSN 1860-5168, eISSN 2196-1735). ISBN 9783030982744. eISBN 9783030982751. DOI: 10.1007/978-3-030-98275-1.

[S1; CH; OA] Ciganas, Justas; Bubulis, Algimantas; Jurenas, Vytautas; Griskevicius, Paulius; Palevicius, Arvydas; Urbaite, Sigita; Janusas, Giedrius. Dynamic mechanical properties of PVC plastics in the formation of microstructures with novel magnetostrictor // Micromachines. Basel : MDPI. ISSN 2072-666X. 2023, vol. 14, iss. 4, art. no. 820, p. 1-10. DOI: 10.3390/mi14040820. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,523; AIF: 5,908; IF/AIF: 0,596; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,284]

[S1; CH; OA] Ostasevicius, Vytautas; Jurenas, Vytautas; Mikuckyte, Sandra; Vezys, Joris; Stankevičius, Edgaras; Bubulis, Algimantas; Venslauskas, Mantas; Kizauskiene, Laura. Development of a low-frequency piezoelectric ultrasonic transducer for biological tissue sonication // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 7, art. no. 3608, p. 1-16. DOI: 10.3390/s23073608. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009, N 010, T 009] [Indėlis: 0,625]

[S1; DE; OA] Guduru, Rama Krishna Reddy; Domeika, Aurelijus; Dubosiene, Milda; Kazlauskiene, Kristina. Prediction framework for upper body sedentary working behaviour by using deep learning and machine learning techniques // Soft computing. Berlin : Springer. ISSN 1432-7643. eISSN 1433-7479. 2022, vol. 26, iss. 23, p. 12969-12984. DOI: 10.1007/s00500-021-06156-8. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,732; AIF: 5,554; IF/AIF: 0,671; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,750]

[S1; GB] Baskutis, Saulius; Gružauskas, Valentas; Leibl, Peter; Obcarskas, Linas. Agent-based modelling approach for autonomous vehicle influence on countries’ welfare // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2022, vol. 374, art. no. 134008, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.134008. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 11,072; AIF: 7,953; IF/AIF: 1,392; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,250]

[S1; CH; OA] Lukočius, Robertas; Vilkauskas, Andrius; Marčiulionis, Povilas; Grigaliūnas, Valdas; Nakutis, Žilvinas; Deltuva, Ramūnas. An analysis of axial magnetic coupling force and torque dependencies on its structure parameters using a 3D FEM // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 13, aart. no. 6546, p. 1-15. DOI: 10.3390/app12136546. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 009] [Indėlis: 0,249]

[S1; CH; OA] Guduru, Rama Krishna Reddy; Domeika, Aurelijus; Domeikienė, Auksė. Effect of rounded and hunched shoulder postures on myotonometric measurements of upper body muscles in sedentary workers // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 7, art. no. 3333, p. 1-11. DOI: 10.3390/app12073333. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 004, T 009] [Indėlis: 0,333]

[S1; GB; OA] Guduru, Rama Krishna Reddy; Domeika, Aurelijus; Obcarskas, Linas; Ylaitė, Berta. The ergonomic association between shoulder, neck/head disorders and sedentary activity: a systematic review // Journal of healthcare engineering. London : Hindawi. ISSN 2040-2295. eISSN 2040-2309. 2022, vol. 2022, art. no. 5178333, p. 1-15. DOI: 10.1155/2022/5178333. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,822; AIF: 4,049; IF/AIF: 0,943; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 1,000]

[S1; CH; OA] Čeponis, Andrius; Jūrėnas, Vytautas; Mažeika, Dalius. Triangular-shaped 5-DOF piezoelectric robot for optical lens positioning // Applied science. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 5, art. no. 2498, p. 1-20. DOI: 10.3390/app12052498. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; J-Gate] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, T 009] [Indėlis: 0,667]

[S1; CH; OA] Ostasevicius, Vytautas; Paulauskaite‐Taraseviciene, Agnė; Paleviciute, Ieva; Jurenas, Vytautas; Griskevicius, Paulius; Eidukynas, Darius; Kizauskiene, Laura. Investigation of the robotized incremental metal-sheet forming process with ultrasonic excitation // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 3, art. no. 1024, p. 1-18. DOI: 10.3390/ma15031024. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, T 007, N 009] [Indėlis: 0,574]

[S1; CH; OA] Čeponis, Andrius; Mažeika, Dalius; Jūrėnas, Vytautas. 2-DOF small-size piezoelectric locomotion platform with the unlimited motion range // Micromachines. Basel : MDPI. ISSN 2072-666X. eISSN 2072-666X. 2021, vol. 12, iss. 11, art. no. 1396, p. 1-19. DOI: 10.3390/mi12111396. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Gale’s Academic OneFile] [IF: 3,523; AIF: 5,908; IF/AIF: 0,596; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, T 009] [Indėlis: 0,333]

[S1; GB; OA] Mullaveettil, Farusil Najeeb; Daukševičius, Rolanas; Rimašauskas, Marius; Grigaliūnas, Valdas. Fused filament fabrication and mechanical performance of PVDF-based specialty thermoplastics // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2021, vol. 117, iss. 11-12, p. 3267-3280. DOI: 10.1007/s00170-021-07887-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,563; AIF: 5,321; IF/AIF: 0,669; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 1,000]

[S1; CH; OA] Ostasevicius, Vytautas; Karpavicius, Paulius; Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Jurenas, Vytautas; Mystkowski, Arkadiusz; Cesnavicius, Ramunas; Kizauskiene, Laura. A machine learning approach for wear monitoring of end mill by self-powering wireless sensor nodes // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 9, art. no. 3137, p. 1-26. DOI: 10.3390/s21093137. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, N 009, T 009] [Indėlis: 0,432]

[S1; GB] Lukonaitienė, Inga; Kamandulis, Sigitas; Paulauskas, Henrikas; Domeika, Aurelijus; Pliauga, Vytautas; Kreivytė, Rasa; Stanislovaitienė, Jūratė; Conte, Daniele. Investigating the workload, readiness and physical performance changes during intensified 3-week preparation periods in female national Under18 and Under20 basketball teams // Journal of sports sciences. Abingdon : Routledge–Taylor & Francis. ISSN 0264-0414. eISSN 1466-447X. 2020, vol. 38, iss. 9, p. 1018-1025. DOI: 10.1080/02640414.2020.1738702. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,337; AIF: 3,521; IF/AIF: 0,947; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 010, T 009] [Indėlis: 0,125]

[S1; GB] Ostasevicius, Vytautas; Jurenas, Vytautas; Balevicius, Gytautas; Cesnavicius, Ramunas. Development of actuators for ultrasonically assisted grinding of hard brittle materials // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2020, vol. 106, p. 289-301. DOI: 10.1007/s00170-019-04484-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,226; AIF: 4,609; IF/AIF: 0,699; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 1,000]

[S1; GB] Bansevičius, R.; Mazeika, D.; Kulvietis, G.; Tumasoniene, I.; Drukteinienė, A.; Jurenas, V.; Bakanauskas, V. Investigation of sphere trajectories of a rotational type piezoelectric deflector // Mechanical systems and signal processing. London : Elsevier. ISSN 0888-3270. eISSN 1096-1216. 2020, vol. 136, art. no. 104907, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.ymssp.2017.05.038. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,823; AIF: 3,440; IF/AIF: 1,983; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,432]

[S1; CH; OA] Abramavičius, Silvijus; Venslauskas, Mantas; Vaitkus, Antanas; Gudžiūnas, Vaidotas; Laucius, Ovidijus; Stankevičius, Edgaras. Local vibrational therapy for essential tremor reduction: a clinical study // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, vol. 56, iss. 10, art. no. 552, p. 1-9. DOI: 10.3390/medicina56100552. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,430; AIF: 5,182; IF/AIF: 0,468; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 009] [Indėlis: 0,249]

Instituto darbuotojai nuolat pirmininkauja ir organizuoja tarptautines konferencijas „Mechanika“, „Transporto priemonės“, MSM, 2018 metais pirminikavo pasauliniam Mechanikos ir Mechatronikos inžinerijos kongresui Dubajuje, yra tarptautinių konferencijų organizacinių komitetų nariai. Praėjusiais metais Instituto darbuotojai organizavo pasaulnės federacijos IFToMM vasaros mokyklą tema “MECHANIZMŲ PROJEKTAVIMAS IR TAIKYMAS MECHATRONINĖSE SISTEMOSE (MDAMS2022)”.

Instituto direktoriui prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius 2020.02.28 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) įteiktas apdovanojimus už lietuvių kalbos puoselėjimą – reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą. Profesorius yra pirmojo daugiakalbio „Mechanikos terminų žodyno” autorių.

http://www.lma.lt/news/824/253/iteikti-apdovanojimai-uz-lietuviu-kalbos-puoselejima-ir-Lietuviu-kalbos-dienu-renginiu-organizavima

2018 m. Lietuvos mokslo premija technologijos mokslų srityje skirta habil. dr. Vytautui Ostaševičiui, dr. Vytautui Jūrėnui ir dr. Rolanui Daukševičiui kartu su bendraautoriais už darbų ciklą „Mikromechaninių sistemų kūrimas, tyrimas ir taikymai (2003–2017)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.

2013 m. KTU aktyviausių jaunųjų mokslininkų konkurso nugalėtojas Mechatronikos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Rolanas Daukševičius.

 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Mechatronikos institutas teikia atvirą prieigą prie gausios technologinės ir matavimų įrangos, kurios dėka mokslininkai gali vykdyti plataus profilio taikomuosius tyrimus įvairiose makro/mikro/bio mechatronikos kryptyse. Institute veikia pažangiausias regione lazerinės vibrometrijos ir holografinės interferometrijos kompleksas, kuris sudaro galimybes vykdyti  makro ir mikro konstrukcijų dinamikos tyrimus, būtinus kuriant įvairios funkcinės paskirties vykdiklius, jutiklius ar mikro energijos generatorius. Šiuolaikinė biomechaninių sistemų modeliavimo ir matavimo įranga naudojama sportinio rengimo, sveikatinimo, profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos priemonėms kurti. Pasitelkiant įvairiarūšę eksperimentinę įrangą institute atliekami sumanių, kompozitinių ir bioinžinerinių medžiagų kietumo, šiurkštumo, stipruminių, reologinių, elektrinių charakteristikų tyrimai. Maketų ir prototipų realizavimui taikomos tiek mechaninio apdirbimo, tiek adityvios gamybos technologijos. Institutas teikia technines konsultacijas, susijusias su (bio)mechatronikos technologijų kūrimu ar tobulinimu panaudojant turimą mokslinių tyrimų infrastruktūrą.

 • Melt compounding and filament extrusion system based on Noztek fusionX or Noztek Touch (with filament tensioning device Noztek Tolerance Puller, filament spooling device Winder 2.0, filament air and water coolers).
 • SLS-type 3D printer EOS Formiga P110 (material – Polyamide 12 powder).
 • SLA-type 3D printer Stratasys Objet30 (material – photopolymer).
 • FDM-type 3D printer Stratasys Dimension BST 768 (material – ABS filament).
 • FDM-type 3D printers: Ultimaker 2, Ultimaker S5, Prusa, etc.
 • High-speed multi-camera 3D motion capture and analysis system by Qualisys AB based on 300 fps cameras Oqus 7+ including analysis software Visual3D.
 • High-accuracy force measuring platforms AMTI Optima 400600 for full gait cycle analysis (synchronized with Qualisys 3D motion analysis system).
 • On-body wireless 3D kinematics measurement system for real-time human motion tracking based on inertial sensors (with 60 Hz update rate): MVN BIOMECH Awinda + software MVN Studio BIOMECH (Xsens Technologies B.V.).
 • Pressure mapping in-shoe sensing system for foot function & gait analysis F-Scan (Tekscan Inc.) and OpenGo Science (Moticon GmbH) for analysis of contact forces of the human foot.
 • Balance analysis system Balance SD (Biodex Medical Systems Inc.).
 • A set of training equipment: i) specialized treadmill with integrated force plate FDM-THM-S (HP, Zebris Medical GmbH); ii) stationary bicycle; iii) rowing machine; iv) small devices for different training (balance platforms and etc.)
 • Digital ultrasound diagnostics system (2D and M mode) LogicScan 128 CEXT-1Z with Echo Wave II (Telemed Ltd).
 • Wireless telemetric EMG system TeleMyo DTS 2400R G2 (Noraxon Inc.) with a set of various sensors: force transducers, goniometers, inclinometers, accelerometers, hand dynamometers and foot switches.
 • Portable wireless EEG recorder BE Micro (EB Neuro S.p.A.).
 • EEG-based neuroheadset Emotiv EPOC.
 • Wearable telemetric metabolic measurement system Cosmed K5 based on exhaled gas sensing.
 • Anthropometric kit: BSL MP36 (Biopac Inc.), “Harpenden” anthropometer (Holtain Ltd.), segmental body composition analyzer Tanita BC-418.
 • Digital acoustic noise measurement and creation instruments: K-Array KR202, Yamaha MGP12X, Sony DWZ M50, NTI AL1 + NTI mini SPL.
 • Virtual reality simulation system Cyber-I, head-mounted display Visette 45 SXGA.
 • Isokinetic dynamometer HUMAC NORM 770 (CSMi Solutions) with a set of various adaptors for hands, legs and back analysis and training.
 • A set of Polytec laser Doppler vibrometers (LDV) for in-depth dynamic characterization of both macro- and micro-scale structures:
  • Full-field 3D scanning LDV system Polytec PSV-500-3D-HV for full modal analysis of mini & macro structures (up to 25 MHz).
  • Microscope-based optical testing system Polytec MSA-500-TPM for out-of-plane/in-plane vibration and topography measurements of MEMS components. The system may be mounted onto manual or vacuum probe station (Cascade Microtech PMS150 or PLV50) for measurements both in ambient conditions or in high vacuum at elevated temperatures (up to 10-5 mbar & +200°C).
  • Single-point high-sensitivity autofocusing LDV system Polytec OFV-505 + OFV-5000.
  • Single-point fiber-optic differential LDV system Polytec OFV-512 + OFV-5000.
  • Rotational laser vibrometer Polytec RLV-5500.
 • Digital holographic interferometry system HYTEC PRISM for full-field real-time measurements of displacement and deformation fields.
 • CCD laser displacement sensor Keyence LK-G82 + LK-G3001PV for vibration measurements (1 Hz – 20 kHz).
 • Electrodynamic shaker with closed-loop vibration control B&K LDS V555 + PA1000L + Type 7542 for dynamic testing of various structures up to 25 kg (harmonic, random, shock excitation in a 20 Hz – 6.3 kHz range with acceleration up to 100g).
 • Compact electromagnetic shaker Wilcoxon F4 (with impedance head Z7 for acceleration & force measurements) and piezoelectric shaker Wilcoxon F7-1.
 • Vibration signal analyzer B&K PULSE Type 3560C.
 • Accelerometers:
  • B&K. Charge-type models: 4371 (general-purpose), 4374-S (subminiature), 8309 (high-g & wideband: for shocks), charge-to-Deltatron converter Model 2647. IEPE models: 4513-B-002 (high-sensitivity, TEDS) & 4519-003 (miniature).
  • MEGGITT Endevco. High-temperature charge-type Models 2276 & 2248 (miniature), triaxial IEPE Models 66A50-X & 66A11.
  • MMF Metra. Charge-type KS93 (miniature), KD91.
 • B&K microphones Models 4191-B-001 & 4939-B-002. B&K force transducer Model 8230-003.
 • A set of vibration-isolation tables (Standa Ltd).
 • Multi-module indentation (MHT) & scratch (MST) measurement system OPX-MCT by CSM Instruments (Anton Paar).
 • Rheometer Anton Paar MCR302 (with PS-MRD, PP20/MRD and TG/MRD) for characterization of MR fluids.
 • High-speed impact tester: a customized version of FW Magnus 1000 50m/s (Coesfeld GmbH & Co. KG).
 • Linear-torsional cyclic testing machine Instron E10000 (10 kN, dynamic testing up to 100 Hz, stroke up to 60 mm, temperature range: -70…+350°C). The machine is integrated with: (i) non-contact full-field displacement/shape/strain measurement 3D-DIC system from Correlated Solutions (VIC-2D/3D, VIC-Gauge 2D/3D, 20 fps @ 12 MPx, lenses: Basler Lens 25 mm, Rodenstock Rodagon 80 mm); (ii) clip-on high temperature un-cooled axial extensometer 7642-010M-025M, clip-on high temperature crack opening displacement (COD) gage 7641-010M-100M,  clip-on axial/torsional extensometer 3550-025M-005-003-ST; (iii) load cells Dynacell 2527-202 (10kN, 100 Nm) and Dynacell 2527-131 (0.25 kN).
 • Dual-column static tensile testing machine Tinius Olsen H25KT (25 kN) including a set of grips for hard and soft materials.
 • Coordinate measuring machine DEA GLOBAL Silver Performance.
 • 2-components dynamometer with signal conditioner Kistler 9345B + 5018A1003 for measurements of axial force (up to 10 kN) and torque (up to 25 Nm).
 • Portable roughness meter Mitutoyo SJ-210.
 • Digital force/torque gauge Mark-10 Series BGI (with force sensor SS-50 (up to 250 N) and torque sensor STJ-100 (up to 10 Nm).
 • Mitutoyo instruments: 3D measuring microscope Quick Vision active 202, toolmakers measuring microscope TM-505B, contour measurement system CONTRACER CV-2100, hardness tester HR-530 (Rockwell, Rockwell Superficial, Rockwell testing of plastics (A&B), Light Force Brinell hardness), Micro-Vickers hardness tester HM-200, linear height gauge LH-600E, high-accuracy micrometer 293-100-20 (range 0-25 mm, resolution 0.0001 mm), Shore A plastic and rubber hardness tester.
 • ABB industrial robots: IRB 1200, IRB 120, 2xIRB 360.
 • Collaborative humanoid robot for assembly automation ABB YuMi IRB 14000.
 • 5-fingered robot hand HIRO.
 • Humaniform robot hand Shadow Dexterous Hand.
 • Personalizable and interactive humanoid robot NAO V5 (Aldebaran Robotics).
 • Mobile robotics device Festo Robotino and a set of robotics-related devices and accessories.
 • A set of various laboratory-grade analysis and demonstration tools for mechatronics/robotics investigations (ITT Group HL01 Robotic HomeLab Basic kit, ITT Group HL02 Robotic HomeLab Add-On kit).
 • Small-scale automated assembly line by FESTO for training purposes.
 • Digital high-speed cameras:
  • Phantom v711 (7.5K fps @ 1280´800, max: 1.4M fps @ 128´8).
  • MOTION PRO 10000.
 • Infrared cameras:
  • High-speed & high-sensitivity IR camera FLIR SC7500 (380 Hz @ 320´256, max: +3000°C, 8 kHz @ 64´4, 12 mm and 50 mm lenses).
  • Portable IR camera with LCD display FLIR T450sc (60 Hz @ 320´240, max +1500°C).
  • Compact IR camera ThermoVision A-20M (60 Hz @ 160´120).
 • Portable 3D laser scanner FARO Focus3D X 130 for accurate (±2 mm) and mid-range (0.6 – 130 m) measurements of various complex structures, large-volume components, building facades, etc.
 • Portable 7-axis measuring arm with integrated high-performance 3D laser scanner FARO Edge ScanArm for ultrahigh-resolution (±034 mm) and short-range (up to 1.8 m) measurements.
 • Handheld self-positioning 3D laser scanner Creaform Go!Scan 50 for high-resolution (±5 mm) and high-speed measurements in full color (component size range: 0.3 – 3 m).
 • Handheld self-positioning 3D laser scanner Creaform HandySCAN 700 for very high-resolution (±05 mm) and high-speed measurements in full color (component size range: 0.1 – 4 m).
 • Motorized (z axis) microscope Nikon Eclipse LV100ND (objectives: ´5…´100): episcopic/diascopic illumination, 16 MPx FX-format CMOS digital camera DS-Ri2 (capture of low-noise color images: up to 6 fps @ 4908´3264, 45 fps @ 1636´1088), imaging software NIS-Elements (EDF, stereovision, 3D surface, TimeLapse, Macro, etc.).
 • Manual microscope Nikon Eclipse LV150 with monochrome digital camera Infinity 1-1.
 • Probe stations for MEMS electrical testing: Cascade Microtech PMS150 (manual) and PLV50 (vacuum, +200°C).
 • 2-channel wide-range high-resolution SMU Keithley SourceMeter 2614B (±200 V, ±5 A DC).
 • Precision impedance analyzer Wayne Kerr Electronics 6510B (20 Hz – 10 MHz).
 • Spectrum analyzer GW INSTEK GSP-930 (9 kHz – 3 GHz).
 • Oscilloscopes:
  • 4-channel mixed signal oscilloscope Yokogawa DLM2034 (350 MHz).
  • 4/8-channel USB oscilloscopes: PICO 3424, 4424, 6403, 4824.
 • Generators:
  • Function generator Escort EGC-3235A.
  • Function/arbitrary waveform generator Agilent 33220A.
  • 2-channel function/arbitrary waveform generator Rigol DG1032Z.
  • 4-channel function generator Tabor WW5064.
 • Amplifiers:
  • Piezo amplifier Piezo Systems EPA-104 (DC – 0.3 MHz, 40 W).
  • High-power piezo amplifier Lab Systems A-310 (DC – 0.3 MHz, 250 W).
  • 3-channel piezo amplifier Piezomechanik SVR-150-3 (-30 – 150 V, 60 mA, 10 kHz).
  • Wideband power amplifier Krohn-Hite 7500 with impedance matching transformer MT56R (DC – 1 MHz, 75 W).
  • High-frequency high-current amplifier Newtons4th LPA05 (DC – 1 MHz, 90 VA).
  • Wideband amplifier Newtons4th LPA01 (DC – 1 MHz).
  • Power amplifier FLC Electronics P200 (input: 10 V, output: 100 V, 1 A, 80 kHz).
  • 4-channel signal conditioner Measurement Specialties 161A (for piezoelectric transducers).
 • Power supplies:
  • 3-channel Rigol DP831A (160 W).
  • 3-channel Keithley 2230-30-1 (120 W).
 • Programmable amplifier AIM TTI EX355P
 • Data acquisition:
  • High-performance reconfigurable NI system 781787-02 for embedded monitoring and control of analog signals (CRIO-9082, 8-Slot, LX150, RT).
  • Data acquisition system ALMEMO 5690-2M09BT8.
 • Electric and magnetic field analyzer EHP-50D by Narda Safety Test Solutions.
 • 3-axis magnetometer Lake Shore 460 with sensor probe MMZ-2508-UH.
 • Single-axis magnetometer Magnet-Physik FH-54.
 • Portable multifunctional environment meter Velleman DVM401 (noise, temperature, humidity, illuminance measurements).
 • Acoustic noise measurement instrument VT-400.
 • Portable 2-channel acoustic emission measurement unit MISTRAS Pocket AE-2.
 • Portable digital tachometer/stroboscope tester Lutron DT-2259 (tachometer: 5 – 100 000 RPM, stroboscope: 100 – 100 000 FPM/RPM).
 • Piezoelectric coefficient (d33, d31) quasi-static meter (Berlincourt method) PolyK PKD3-2000-F10N.
 • 1000 ltr. environmental chamber JTH-1000Z with humidity & temperature control (-5…+150°C).
 • General-purpose vacuum chamber.
 • Solder fume extraction cabinet with filtering BOFA V250 with FumeCAB.
 • A setup for research/demonstration of lumped-parameter dynamical systems DSS-01.
 • PCB etching tank (transparent plastic) Gie-Tec EA141032K (1.25 ltr., 100 W).

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.
Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Projektai

Mechatronikos institutas

Rodyti daugiau
 

Technologiniai sprendimai

Instituto mokslininkai kuria technologinius sprendimus, kurie yra taikomi ir pagal poreikius gali būti adaptuojami įviariuose gamybiniuose procese.

 

Reikšmingiausios publikacijos

[S1; NL] Nasiri, Sohrab; Palanisamy, Prasanth; Rabiei, Marzieh; Hosseinnezhad, Mozhgan; Palevicius, Arvydas; Vilkauskas, Andrius; Janusas, Giedrius; Nutalapati, Venkatramaiah. Investigation of the influence of persulfurated benzene derivatives on optical and carrier mobility properties // Materials letters. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-577X. eISSN 1873-4979. 2023, vol. 342, art. no. 134323, p. 1-4. DOI: 10.1016/j.matlet.2023.134323. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,574; AIF: 6,018; IF/AIF: 0,593; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,125]

[S1; CH; OA] Ciganas, Justas; Bubulis, Algimantas; Jurenas, Vytautas; Griskevicius, Paulius; Palevicius, Arvydas; Urbaite, Sigita; Janusas, Giedrius. Dynamic mechanical properties of PVC plastics in the formation of microstructures with novel magnetostrictor // Micromachines. Basel : MDPI. ISSN 2072-666X. 2023, vol. 14, iss. 4, art. no. 820, p. 1-10. DOI: 10.3390/mi14040820. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,523; AIF: 5,908; IF/AIF: 0,596; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,284]

[S1; CH; OA] Ostasevicius, Vytautas; Jurenas, Vytautas; Mikuckyte, Sandra; Vezys, Joris; Stankevičius, Edgaras; Bubulis, Algimantas; Venslauskas, Mantas; Kizauskiene, Laura. Development of a low-frequency piezoelectric ultrasonic transducer for biological tissue sonication // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 7, art. no. 3608, p. 1-16. DOI: 10.3390/s23073608. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009, N 010, T 009] [Indėlis: 0,625]

[S1; KR; OA] Sederevičius, Antanas; Oberauskas, Vaidas; Želvytė, Rasa; Žymantienė, Judita; Musayeva, Kristina; Žemaitis, Juozas; Jūrėnas, Vytautas; Bubulis, Algimantas; Vėžys, Joris. Effect of low frequency oscillations during milking on udder temperature and welfare of dairy cows // Journal of animal science and technology. Seoul : Korean society of animal science and technology. ISSN 2672-0191. eISSN 2055-0391. 2023, vol. 65, iss. 1, art. no. e74, p. 244-257. DOI: 10.5187/jast.2022.e74. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 1,801; AIF: 2,505; IF/AIF: 0,718; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: A 002, T 009] [Indėlis: 0,333]

[S1; DE; OA] Guduru, Rama Krishna Reddy; Domeika, Aurelijus; Dubosiene, Milda; Kazlauskiene, Kristina. Prediction framework for upper body sedentary working behaviour by using deep learning and machine learning techniques // Soft computing. Berlin : Springer. ISSN 1432-7643. eISSN 1433-7479. 2022, vol. 26, iss. 23, p. 12969-12984. DOI: 10.1007/s00500-021-06156-8. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,732; AIF: 5,554; IF/AIF: 0,671; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,750]

[S1; CH; OA] Nasiri, Sohrab; Rabiei, Marzieh; Markuniene, Ieva; Hosseinnezhad, Mozhgan; Ebrahimi-Kahrizsangi, Reza; Palevicius, Arvydas; Vilkauskas, Andrius; Janusas, Giedrius. Nanocomposite based on HA/PVTMS/Cl2FeH8O4 as a gas and temperature sensor // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 24, art. no. 10012, p. 1-16. DOI: 10.3390/s222410012. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,125]

[S1; CH; OA] Cigane, Urte; Palevicius, Arvydas; Jurenas, Vytautas; Pilkauskas, Kestutis; Janusas, Giedrius. Development and analysis of electrochemical reactor with vibrating functional element for AAO nanoporous membranes fabrication // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 22, art. no. 8856, p. 1-14. DOI: 10.3390/s22228856. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,200]

[S1; CH; OA] Čeponis, Andrius; Mažeika, Dalius; Jūrėnas, Vytautas; Deltuvienė, Dovilė; Bareikis, Regimantas. Ring-shaped piezoelectric 5-DOF robot for angular-planar motion // Micromachines. Basel : MDPI. ISSN 2072-666X. 2022, vol. 13, iss. 10, art. no. 1763, p. 1-18. DOI: 10.3390/mi13101763. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,523; AIF: 5,908; IF/AIF: 0,596; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 009] [Indėlis: 0,200]

[S1; GB] Baskutis, Saulius; Gružauskas, Valentas; Leibl, Peter; Obcarskas, Linas. Agent-based modelling approach for autonomous vehicle influence on countries’ welfare // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2022, vol. 374, art. no. 134008, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.134008. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 11,072; AIF: 7,953; IF/AIF: 1,392; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,250]

[S1; CH; OA] Rabiei, Marzieh; Raziyan, Motahareh Sadat; Ebrahimi-Kahrizsangi, Reza; Nasiri, Sohrab; Palevicius, Arvydas; Janusas, Giedrius; Vilkauskas, Andrius. Effects of 5 wt.% polycaprolactone, polyhydroxybutyrate and polyvinyltrimethoxysilane on the properties of Ag/Zn/Mg alloy // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 15, art. no. 5421, p. 1-14. DOI: 10.3390/ma15155421. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,142]

[S1; NL] Kumar, B. Muthu; Guduru, Rama Krishna Reddy; Srinivas, Azmeera; Ana, Farkhanda; Ramudu, Kama; Dhiman, Gaurav. Wavelength assignment in optical fiber with intelligent optimization and assignment scheme for static and dynamic traffic intensity based photonic networks // Optical and quantum electronics. Dordrecht : Springer. ISSN 0306-8919. eISSN 1572-817X. 2022, vol. 54, iss. 8, art. no. 526, p. 1-20. DOI: 10.1007/s11082-022-03880-9. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,794; AIF: 3,696; IF/AIF: 0,755; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,166]

[S1; CH; OA] Atmakuri, Ayyappa; Palevicius, Arvydas; Vilkauskas, Andrius; Janusas, Giedrius. Numerical and experimental analysis of mechanical properties of natural-fiber-reinforced hybrid polymer composites and the effect on matrix material // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 13, art. no. 2612, p. 1-18. DOI: 10.3390/polym14132612. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,250]

[S1; CH; OA] Lukočius, Robertas; Vilkauskas, Andrius; Marčiulionis, Povilas; Grigaliūnas, Valdas; Nakutis, Žilvinas; Deltuva, Ramūnas. An analysis of axial magnetic coupling force and torque dependencies on its structure parameters using a 3D FEM // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 13, aart. no. 6546, p. 1-15. DOI: 10.3390/app12136546. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 009] [Indėlis: 0,249]

[S1; NL] Nasiri, Sohrab; Hosseinnezhad, Mozhgan; Rabiei, Marzieh; Palevicius, Arvydas; Rahimi, Zahra; Janusas, Giedrius; Vilkauskas, Andrius. New approach of mechanochromic, thermally activated delayed fluorescence’ dyes consisting of “thioxanthenone derivative as an acceptor unit and two carbazole derivatives as the donor units” used as emitting layer in organic light-emitting diodes // Optical materials. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0925-3467. eISSN 1873-1252. 2022, vol. 127, art. no. 112320, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.optmat.2022.112320. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,754; AIF: 5,019; IF/AIF: 0,747; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,142]

[S1; CH; OA] Guduru, Rama Krishna Reddy; Domeika, Aurelijus; Domeikienė, Auksė. Effect of rounded and hunched shoulder postures on myotonometric measurements of upper body muscles in sedentary workers // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 7, art. no. 3333, p. 1-11. DOI: 10.3390/app12073333. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 004, T 009] [Indėlis: 0,333]

[S1; GB; OA] Guduru, Rama Krishna Reddy; Domeika, Aurelijus; Obcarskas, Linas; Ylaitė, Berta. The ergonomic association between shoulder, neck/head disorders and sedentary activity: a systematic review // Journal of healthcare engineering. London : Hindawi. ISSN 2040-2295. eISSN 2040-2309. 2022, vol. 2022, art. no. 5178333, p. 1-15. DOI: 10.1155/2022/5178333. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,822; AIF: 4,049; IF/AIF: 0,943; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 1,000]

[S1; CH; OA] Čeponis, Andrius; Jūrėnas, Vytautas; Mažeika, Dalius. Triangular-shaped 5-DOF piezoelectric robot for optical lens positioning // Applied science. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 5, art. no. 2498, p. 1-20. DOI: 10.3390/app12052498. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; J-Gate] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, T 009] [Indėlis: 0,667]

[S1; CH; OA] Ostasevicius, Vytautas; Paulauskaite‐Taraseviciene, Agnė; Paleviciute, Ieva; Jurenas, Vytautas; Griskevicius, Paulius; Eidukynas, Darius; Kizauskiene, Laura. Investigation of the robotized incremental metal-sheet forming process with ultrasonic excitation // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 3, art. no. 1024, p. 1-18. DOI: 10.3390/ma15031024. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, T 007, N 009] [Indėlis: 0,574]

[S1; CH; OA] Čeponis, Andrius; Jūrėnas, Vytautas; Mažeika, Dalius. Development of 5-DOF piezoelectric actuator for planar—angular positioning // Applied science. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 3, art. no. 1033, p. 1-20. DOI: 10.3390/app12031033. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; J-Gate] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, T 007] [Indėlis: 0,667]

[S1; CH; OA] Ostasevicius, Vytautas; Paleviciute, Ieva; Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Jurenas, Vytautas; Eidukynas, Darius; Kizauskiene, Laura. Comparative analysis of machine learning methods for predicting robotized incremental metal sheet forming force // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 1, art. no. 18, p. 1-22. DOI: 10.3390/s22010018. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, N 009, T 009] [Indėlis: 0,668]

[S1; CH; OA] Ostasevicius, Vytautas; Eidukynas, Darius; Jurenas, Vytautas; Paleviciute, Ieva; Gudauskis, Marius; Grigaliunas, Valdas. Investigation of advanced robotized polymer sheet incremental forming process // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 22, art. no. 7459, p. 1-17. DOI: 10.3390/s21227459. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 1,000]

[S1; CH; OA] Čeponis, Andrius; Mažeika, Dalius; Jūrėnas, Vytautas. 2-DOF small-size piezoelectric locomotion platform with the unlimited motion range // Micromachines. Basel : MDPI. ISSN 2072-666X. eISSN 2072-666X. 2021, vol. 12, iss. 11, art. no. 1396, p. 1-19. DOI: 10.3390/mi12111396. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Gale’s Academic OneFile] [IF: 3,523; AIF: 5,908; IF/AIF: 0,596; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, T 009] [Indėlis: 0,333]

[S1; GB; OA] Mullaveettil, Farusil Najeeb; Daukševičius, Rolanas; Rimašauskas, Marius; Grigaliūnas, Valdas. Fused filament fabrication and mechanical performance of PVDF-based specialty thermoplastics // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2021, vol. 117, iss. 11-12, p. 3267-3280. DOI: 10.1007/s00170-021-07887-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,563; AIF: 5,321; IF/AIF: 0,669; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 1,000]

[S1; CH; OA] Bazaras, Žilvinas; Lukoševičius, Vaidas; Vilkauskas, Andrius; Česnavičius, Ramūnas. Probability assessment of the mechanical and low-cycle properties of structural steels and aluminium // Metals. Basel : MDPI. ISSN 2075-4701. 2021, vol. 11, iss. 6, art. no. 918, p. 1-19. DOI: 10.3390/met11060918. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,695; AIF: 5,342; IF/AIF: 0,504; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 003, T 009] [Indėlis: 0,250]

[S1; CH; OA] Rabiei, Marzieh; Palevicius, Arvydas; Dashti, Amir; Nasiri, Sohrab; Monshi, Ahmad; Doustmohammadi, Akram; Vilkauskas, Andrius; Janusas, Giedrius. X-ray diffraction analysis and Williamson-Hall method in USDM model for estimating more accurate values of stress-strain of unit cell and super cells (2 × 2 × 2) of hydroxyapatite, confirmed by ultrasonic pulse-echo test // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 11, art. no. 2949, p. 1-16. DOI: 10.3390/ma14112949. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,125]

[S1; CH; OA] Rabiei, Marzieh; Palevicius, Arvydas; Ebrahimi-Kahrizsangi, Reza; Nasiri, Sohrab; Vilkauskas, Andrius; Janusas, Giedrius. New approach for preparing In vitro bioactive scaffold consisted of Ag-doped hydroxyapatite + polyvinyltrimethoxysilane // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2021, vol. 13, iss. 11, art. no. 1695, p. 1-19. DOI: 10.3390/polym13111695. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,166]

[S1; NL] Mullaveettil, Farusil Najeeb; Dauksevicius, Rolanas; Wakjira, Yosef. Strength and elastic properties of 3D printed PVDF-based parts for lightweight biomedical applications // Journal of the mechanical behavior of biomedical materials. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1751-6161. eISSN 1878-0180. 2021, vol. 120, art. no. 104603, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.jmbbm.2021.104603. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,042; AIF: 6,132; IF/AIF: 0,659; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,900]

[S1; CH; OA] Ostasevicius, Vytautas; Karpavicius, Paulius; Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Jurenas, Vytautas; Mystkowski, Arkadiusz; Cesnavicius, Ramunas; Kizauskiene, Laura. A machine learning approach for wear monitoring of end mill by self-powering wireless sensor nodes // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 9, art. no. 3137, p. 1-26. DOI: 10.3390/s21093137. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, N 009, T 009] [Indėlis: 0,432]

[S1; CH; OA] Atmakuri, Ayyappa; Palevicius, Arvydas; Kolli, Lalitnarayan; Vilkauskas, Andrius; Janusas, Giedrius. Development and analysis of mechanical properties of Caryota and sisal natural fibers reinforced epoxy hybrid composites // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2021, vol. 13, iss. 6, art. no. 864, p. 1-19. DOI: 10.3390/polym13060864. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,200]

[S1; CH; OA] Rabiei, Marzieh; Palevicius, Arvydas; Nasiri, Sohrab; Dashti, Amir; Vilkauskas, Andrius; Janusas, Giedrius. Relationship between Young’s modulus and planar density of unit cell, super cells (2 × 2 × 2), symmetry cells of Perovskite (CaTiO3) lattice // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 5, art. no. 1258, p. 1-15. DOI: 10.3390/ma14051258. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,166]

[S1; CH] Abramavičius, Silvijus; Stundžienė, Alina; Korsakova, Laura; Venslauskas, Mantas; Stankevičius, Edgaras. Stock price reaction to the drug development setbacks in the pharmaceutical industry // DARU journal of pharmaceutical sciences. Cham : Springer. ISSN 2008-2231. 2021, vol. 29, iss. 1, p. 1-11. DOI: 10.1007/s40199-020-00349-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,088; AIF: 4,803; IF/AIF: 0,851; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, M 001, S 004] [Indėlis: 0,200]

[S1; CH; OA] Dragašius, Egidijus; Eidukynas, Darius; Jūrėnas, Vytautas; Mažeika, Darius; Galdikas, Mantas; Mystkowski, Arkadiusz; Mystkowska, Joanna. Piezoelectric transducer-based diagnostic system for composite structure health monitoring // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 1, art. no. 253, p. 1-19. DOI: 10.3390/s21010253. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,142]

[S1; GB] Raslavičius, Laurencas; Bazaras, Žilvinas; Lukoševičius, Vaidas; Vilkauskas, Andrius; Česnavičius, Ramūnas. Statistical investigation of the weld joint efficiencies in the repaired WWER pressure vessel // International journal of pressure vessels and piping. Oxford : Elsevier. ISSN 0308-0161. eISSN 1879-3541. 2021, vol. 189, art. no. 104271, p. 1-9. DOI: 10.1016/j.ijpvp.2020.104271. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,560; AIF: 3,801; IF/AIF: 0,673; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, T 003] [Indėlis: 0,200]

[S1; US] Djokoto, S.S.; Azangbebil, H.; Agelin-Chaab, M.; Dragašius, E.; Jūrėnas, V. Modeling and study of magnetorheological fluid impact base frequency enhancement for a micro-piezoelectric energy generator // International journal of green energy. Philadelphia, PA : Taylor & Francis. ISSN 1543-5075. eISSN 1543-5083. 2020, vol. 17, iss. 9, p. 529-539. DOI: 10.1080/15435075.2020.1763356. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,459; AIF: 6,126; IF/AIF: 0,401; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,200]

[S1; GB] Lukonaitienė, Inga; Kamandulis, Sigitas; Paulauskas, Henrikas; Domeika, Aurelijus; Pliauga, Vytautas; Kreivytė, Rasa; Stanislovaitienė, Jūratė; Conte, Daniele. Investigating the workload, readiness and physical performance changes during intensified 3-week preparation periods in female national Under18 and Under20 basketball teams // Journal of sports sciences. Abingdon : Routledge–Taylor & Francis. ISSN 0264-0414. eISSN 1466-447X. 2020, vol. 38, iss. 9, p. 1018-1025. DOI: 10.1080/02640414.2020.1738702. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,337; AIF: 3,521; IF/AIF: 0,947; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 010, T 009] [Indėlis: 0,125]

[S1; NL; OA] Sandhya, Thotakura; Sri, Chandan Kondamudi; J. Francis, Xavier; Ma, Quanjin; Guduru, Rama Krishna Reddy; Pavan, Gangwar; Sri, Lakshmi Davuluri. Operational performance of megawatt-scale grid integrated rooftop solar PV system in tropical wet and dry climates of India // Case studies in thermal engineering. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2214-157X. 2020, vol. 18, art. no. 100602, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.csite.2020.100602. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,724; AIF: 4,517; IF/AIF: 1,045; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,142]

[S1; CH; OA] Jūrėnas, Vytautas; Kazokaitis, Gražvydas; Mažeika, Dalius. 3DOF ultrasonic motor with two piezoelectric rings // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 3, art. no. 834, p. 1-14. DOI: 10.3390/s20030834. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; EI Compendex Plus] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, T 009] [Indėlis: 0,667]

[S1; US] Djokoto, Sylvester S.; Dragašius, Egidijus; Jūrėnas, Vytautas; Agelin-Chaab, Martin. Controlling of vibrations in micro-cantilever beam using a layer of active electrorheological fluid support // IEEE sensors journal. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 1530-437X. eISSN 1558-1748. 2020, vol. 20, iss. 8, p. 4072-4079. DOI: 10.1109/JSEN.2019.2961380. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,301; AIF: 4,102; IF/AIF: 0,804; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,250]

[S1; GB] Ostasevicius, Vytautas; Jurenas, Vytautas; Balevicius, Gytautas; Cesnavicius, Ramunas. Development of actuators for ultrasonically assisted grinding of hard brittle materials // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2020, vol. 106, p. 289-301. DOI: 10.1007/s00170-019-04484-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,226; AIF: 4,609; IF/AIF: 0,699; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 1,000]

[S1; GB] Bansevičius, R.; Mazeika, D.; Kulvietis, G.; Tumasoniene, I.; Drukteinienė, A.; Jurenas, V.; Bakanauskas, V. Investigation of sphere trajectories of a rotational type piezoelectric deflector // Mechanical systems and signal processing. London : Elsevier. ISSN 0888-3270. eISSN 1096-1216. 2020, vol. 136, art. no. 104907, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.ymssp.2017.05.038. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,823; AIF: 3,440; IF/AIF: 1,983; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,432]

[S1; CH; OA] Atmakuri, Ayyappa; Palevicius, Arvydas; Siddabathula, Madhusudan; Vilkauskas, Andrius; Janusas, Giedrius. Analysis of mechanical and wettability properties of natural fiber-reinforced epoxy hybrid composites // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2020, vol. 12, iss. 12, art. no. 2827, p. 1-15. DOI: 10.3390/polym12122827. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 4,329; AIF: 4,658; IF/AIF: 0,929; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,200]

[S1; US; OA] Abramavičius, Silvijus; Volkevičiūtė, Augusta; Tunaitytė, Agilė; Venslauskas, Mantas; Bubulis, Algimantas; Bajoriūnas, Vytis; Stankevičius, Edgaras. Low-frequency (20 kHz) ultrasonic modulation of drug action // Ultrasound in medicine & biology. New York : Elsevier. ISSN 0301-5629. eISSN 1879-291X. 2020, vol. 46, iss. 11, p. 3017-3031. DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2020.07.002. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,998; AIF: 3,447; IF/AIF: 0,869; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 009] [Indėlis: 0,284]

[S1; CH; OA] Abramavičius, Silvijus; Venslauskas, Mantas; Vaitkus, Antanas; Gudžiūnas, Vaidotas; Laucius, Ovidijus; Stankevičius, Edgaras. Local vibrational therapy for essential tremor reduction: a clinical study // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, vol. 56, iss. 10, art. no. 552, p. 1-9. DOI: 10.3390/medicina56100552. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,430; AIF: 5,182; IF/AIF: 0,468; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 009] [Indėlis: 0,249]

[S1; CH; OA] Rabiei, Marzieh; Palevicius, Arvydas; Dashti, Amir; Nasiri, Sohrab; Monshi, Ahmad; Vilkauskas, Andrius; Janusas, Giedrius. Measurement modulus of elasticity related to the atomic density of planes in unit cell of crystal lattices // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 19, art. no. 4380, p. 1-17. DOI: 10.3390/ma13194380. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 3,623; AIF: 5,678; IF/AIF: 0,638; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,142]

[S1; CH; OA] Mystkowski, Arkadiusz; Ostasevicius, Vytautas. Experimental study of macro fiber composite-magnet energy harvester for self-powered active magnetic bearing rotor vibration sensor // Energies. Basel : MDPI. ISSN 1996-1073. 2020, vol. 13, iss. 18, art. no. 4806, p. 1-22. DOI: 10.3390/en13184806. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,004; AIF: 7,341; IF/AIF: 0,409; Q3 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,500]

[S1; CH; OA] Rabiei, Marzieh; Palevicius, Arvydas; Monshi, Ahmad; Nasiri, Sohrab; Vilkauskas, Andrius; Janusas, Giedrius. Comparing methods for calculating nano crystal size of natural hydroxyapatite using X-Ray diffraction // Nanomaterials. Basel : MDPI. ISSN 2079-4991. 2020, vol. 10, iss. 9, art. no. 1627, p. 1-21. DOI: 10.3390/nano10091627. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 5,076; AIF: 6,588; IF/AIF: 0,770; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 008, T 009] [Indėlis: 0,166]

[S1; GB] Ostasevicius, Vytautas; Karpavicius, Paulius; Jurenas, Vytautas; Cepenas, Mindaugas; Cesnavicius, Ramunas; Eidukynas, Darius. Development of universal wireless sensor node for tool condition monitoring in milling // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2020, vol. 110, iss. 3-4, p. 1015-1025. DOI: 10.1007/s00170-020-05812-x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,226; AIF: 4,609; IF/AIF: 0,699; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,668]

[S1; CH; OA] Jūrėnas, Vytautas; Kazokaitis, Gražvydas; Mažeika, Dalius. Design of unimorph type 3DOF ultrasonic motor // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 16, art. no. 5605, p. 1-16. DOI: 10.3390/app10165605. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,354; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, T 009] [Indėlis: 0,667]

[S1; GB] Dauksevicius, Rolanas; Gaidys, Rimvydas; Ostasevicius, Vytautas; Lockhart, Robert; Vásquez Quintero, Andres; Rooij, Nico de; Briand, Danick. Nonlinear piezoelectric vibration energy harvester with frequency-tuned impacting resonators for improving broadband performance at low frequencies // Smart materials and structures. Bristol : IOP Publishing. ISSN 0964-1726. eISSN 1361-665X. 2019, vol. 28, iss. 2, art. no. 025025, p. 1-21. DOI: 10.1088/1361-665X/aaf358. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,613; AIF: 4,293; IF/AIF: 0,841; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,216]

[S1; US] Grybas, I.; Bubulis, A.; Jūrėnas, V.; Ragulskis, K.; Eidukynas, V.; Kandrotaite Janutiene, R.; Ragulskis, L. Investigation of a 1-DOF piezoelectric micro-positioning rotary stage // Precision engineering. New York, NY : Elsevier. ISSN 0141-6359. 2019, vol. 55, p. 361-375. DOI: 10.1016/j.precisioneng.2018.10.004. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF:3,108; AIF: 4,198; IF/AIF: 0,740; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 008] [Indėlis: 0,432]

[S1; NL; OA] Kondamudi, Sri Chandan; Thotakura, Sandhya; Pasumarthi, Mallikarjuna Rao; Guduru, Rama Krishna Reddy; Sathyaraj, Sandesh Mysore; Jiang, X.X. A novel type coil-multipole field hybrid electromagnetic launching system // Results in physics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2211-3797. 2019, vol. 15, art. no. 102786, p. 1-4. DOI: 10.1016/j.rinp.2019.102786. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,019; AIF: 4,269; IF/AIF: 0,941; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,166]

[S1; NL; OA] Ajitha, A.; Kumar, Nallapaneni Manoj; Jiang, X.X.; Guduru, Rama Krishna Reddy; Jayakumar, Arunkumar; Praveenh, Kadapalla; Kumar, T. Anil. Underwater performance of thin-film photovoltaic module immersed in shallow and deep waters along with possible applications // Results in physics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2211-3797. 2019, vol. 15, art. no. 102768, p. 1-5. DOI: 10.1016/j.rinp.2019.102768. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,019; AIF: 4,269; IF/AIF: 0,941; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,142]

[S1; GB] Mystkowski, Arkadiusz; Kierdelewicz, Andrzej; Jastrzebski, Rafal P.; Dragašius, Egidijus; Eidukynas, Darius. Flux measurement and conditioning system for heteropolar active magnetic bearing using Kapton-foil Hall sensors // Mechanical systems and signal processing. London : Elsevier. ISSN 0888-3270. eISSN 1096-1216. 2019, vol. 115, p. 394-404. DOI: 10.1016/j.ymssp.2018.05.055. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,471; AIF: 3,109; IF/AIF: 2,081; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,100]

[S1; GB] Rimašauskienė, R.; Jūrėnas, V.; Radzienski, M.; Rimašauskas, M.; Ostachowicz, W. Experimental analysis of active–passive vibration control on thin-walled composite beam // Composite structures. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-8223. eISSN 1879-1085. 2019, vol. 223, art. no. 110975, p. 76-91. DOI: 10.1016/j.compstruct.2019.110975. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,138; AIF: 3,957; IF/AIF: 1,298; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,200]

[S1; NL] Mačiulaitis, Justinas; Rekštytė, Sima; Bratčikov, Maksim; Gudas, Rimtautas; Malinauskas, Mangirdas; Pockevičius, Alius; Ūsas, Arvydas; Rimkūnas, Augustinas; Jankauskaitė, Virginija; Grigaliūnas, Valdas; Mačiulaitis, Romaldas. Customization of direct laser lithography-based 3D scaffolds for optimized in vivo outcome // Applied surface science. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0169-4332. eISSN 1873-5584. 2019, vol. 487, p. 692-702. DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.05.065. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; EI Compendex Plus] [IF: 6,182; AIF: 5,264; IF/AIF: 1,174; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 002, M 001, T 008] [Indėlis: 0,090]

[S1; GB; OA] Lučinskis, Raimundas; Mažeika, Dalius; Bansevičius, Ramutis Petras. Investigation of oscillations of piezoelectric actuators with multi-directional polarization // Mechanical systems and signal processing. London : Elsevier. ISSN 0888-3270. 2018, Vol. 99, p. 450-458. DOI: 10.1016/j.ymssp.2017.06.036. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 5,005; AIF: 2,744; IF/AIF: 1,823; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, T 007] [Indėlis: 0,333]

Seifikar, Masoud; Christian, Björn P.; Volk, János; Radó, János; Lukác, István E.; Dauksevicius, Rolanas; Gaidys, Rimvydas; Lebedev, Vadim; Viana, Antoine; O’Reilly, Eoin P. Direct observation of spontaneous polarization induced electron charge transfer in stressed ZnO nanorods // Nano energy. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2211-2855. eISSN 2211-3282. 2018, vol. 43, p. 376-382. DOI: 10.1016/j.nanoen.2017.11.026. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 15,548; AIF: 5,453; IF/AIF: 2,851; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 008, T 009] [Indėlis: 0,200]

Dauksevicius, Rolanas; Kleiva, Arunas; Grigaliunas, Valdas. Analysis of magnetic plucking dynamics in a frequency up-converting piezoelectric energy harvester // Smart materials and structures. Bristol : IOP Publishing. ISSN 0964-1726. eISSN 1361-665X. 2018, vol. 27, iss. 8, art. no. 085016, p. 1-19. DOI: 10.1088/1361-665X/aac8ad. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,543; AIF: 3,971; IF/AIF: 0,892; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 1,000]