Mechatronikos institutas

Institute vykdoma plataus profilio tarpdisciplininė MTEPI veikla, aprėpianti inovatyvių vykdiklių ir jutiklių kūrimą bei taikymą, siekiant atliepti ateities gamybos, sveikatos priežiūros bei kosmoso ir mikrosistemų inžinerijos poreikius. Bendradarbiaujant su mokslo ir verslo partneriais institute sėkmingai vystomos (bio)mechatroninės technologijos, skirtos sveikatinimui ir sportiniam rengimui, profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai, mikro energijos generavimui, preciziniam pozicionavimui ir našiam medžiagų apdirbimui.

Misija

Kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas technologijas mechatronikos srityje; ugdyti talentus atvira ir lyderius įkvepiančia kūrybine aplinka bei vykdant aukšto lygio tarpdisciplininius mokslinius tyrimus prisidėti prie tarptautinio lygio studijų

Vizija

Tarptautinio lygio kompetencijos centras mechatronikos mokslo ir studijų srityje, veiklą grindžiantis žinių technologijų kūrimu ir perdavimu

Stiprinti MTEPI veiklas išgryninant instituto kompetenciją, stiprinant ir plėtojant ryšius su Lietuvos ir užsienio partneriais.

Pritraukti, ugdyti ir išlaikyti mechatronikos krypties talentus ir lyderius, panaudojant kuruojamas studijų programas ir doktorantūrą.

Vertybės

  • Akademinis sąžiningumas
  • Veiklos skaidrumas
  • Bendradarbiavimas
  • Iniciatyvumas
  • Kūrybiškumas
  • Profesionalumas
  • Nuolatinis tobulėjimas
  • Lietuvos universiteto dvasia ir tradicijos

Pakankamai gera techninė bazė, kompetentingi darbuotojai;
Patirtis atliekamuose tyrimuose;
Jaunas ir ambicingas kolektyvas;
Skirtingų sričių specialistai gebantys dirbti kartu sprendžiant integruotus uždavinius;
Atsiradę kontaktai su Lietuvos pramone;
Nusistovintys ryšiai su kitomis Lietuvos ir artimųjų kaimyninių šalių mokslo institucijomis;
Pradedami taikyti komandinio darbo principai siekiant įtraukti visus padalinio narius į sprendimų priėmimo procesą;

Mechatronika (mechanika + elektronika + informacinės technologijos + valdymas) jungia į vieną visumą elektroniką, elektrotechniką, mechaniką, kompiuterių inžineriją ir programinės įrangos inžineriją plačiam problemų spektrui analizuoti ir spręsti ( pav.).

Tyrėjai

Vytautas Ostaševičius

Direktorius

Studentų g. 56-123,
tel. +370 (37) 300 909
e. p. vytautas.ostasevicius@ktu.lt

 

Partneriai ir bendradarbiavimas