Žemo ir vidutinio dažnio destabilizavimo faktorių įtakos pjezoelektrinėms lazerio spindulio pozicionavimo sistemoms tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-19-0082

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-08-10 - 2022-08-08

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Jūrėnas

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Mechatronikos institutas, Robotikos ir pjezomechanikos laboratorija