Vertikalių pjezoelektrinių nanovielučių matricos pirštų antspaudams nuskaityti aukšta skyra (PiezoMAT)

 

Projekto nr.: 611019

Projekto finansavimas:

7-oji bendroji programa

Projekto koordinatorius: Prancūzijos atominės energijos ir alternatyvių energijos išteklių komisija

Projekto partneriai: Tyndall nacionalinis institutas, Kauno technologijos universitetas, Fraunhoferio taikomųjų kietojo kūno fizikos institutas IAF, Leipzigo universitetas, Įmonė „Specific Polymers", Įmonė „Safran Identity and Security (Morpho)", Fizikos ir medžiagų mokslo institutas (Vengrija)

Vadovas:
Rolanas Daukševičius

Trukmė:
2013 - 2017

Padalinys:
Dinamikos laboratorija, Mechatronikos institutas