Vaisių ir daržovių trintuvo, pritaikyto masiniam naudojimui ir viešosioms erdvėms, prototipo sukūrimas

   

Projekto nr.: J05-LVPA-K-02-0020

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-06-19 - 2020-06-18

Projekto koordinatorius: UAB „Millo appliances“

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Andrius Vilkauskas

Trukmė:
2018 - 2020

Padalinys:
Dinamikos laboratorija, Mechatronikos institutas