Protingos mechatroninės technologijos ir sprendimai gamybos procesų efektyvinimui bei produktų padedančių tausoti aplinką kūrimui: nuo medžiagų iki įrankių (In-Smart)

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-012

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – sukurti protingas mechatronines technologijas ir pasiūlyti sprendimus gamybos procesų efektyvinimui bei produktams padedančių tausoti aplinką apimant kiek medžiagas, tiek įrankius.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“


Projekto rezultatai:

Finansuota 1 subsidija mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo tiriamajai veiklai;
29 pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai viešajame sektoriuje;
15 paskelbtų mokslinių straipsnių.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: UAB „Carbolita", UAB „Traidenis"

Vadovas:
Vytautas Ostaševičius

Trukmė:
2013 - 2015

Padalinys:
Mechatronikos institutas