Pjezoelektrinių pavarų tribologinių parametrų adaptyvaus valdymo metodų kūrimas ir tyrimas (TriboPjezo)

 

Projekto nr.: MIP-079/2012

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Ramutis Bansevičius

Trukmė:
2012 - 2014

Padalinys:
Mechatronikos institutas