Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms (Go-Smart)

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015

Projekto aprašymas:

Skatinti mechatronikos sistemų, technologijų ir produktų kūrimą (MTEP), universitetų bendradarbiavimą bei didinti tyrimų efektyvumą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas““


Projekto rezultatai:

finansuotos 3 subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo tiriamajai veiklai 38 pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai  viešajame sektoriuje

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Ramutis Bansevičius

Trukmė:
2012 - 2015

Padalinys:
Mechatronikos institutas