Kompetencijų ugdymas bendradarbiaujančio pramoninio daiktų interneto srityje (Collaborative IoT)

 

Projekto nr.: 2020-1-FI01-KA203-066522-P2

Projekto aprašymas:

Bendradarbiavimu pramonės daiktų interneto srityje siekiama i) spręsti įgūdžių trūkumo ir neatitikimo problemą, t. y. reaguoti į mokymo iššūkį; ii) padėti bakalauro lygio studentams įgyti ir tobulinti įgūdžius ir pagrindines kompetencijas, kad jie galėtų įsidarbinti ir paremti MVĮ skaitmeninimą gamybos sektoriuje; iii) teikti novatoriškus ir tarptautinius mokymo ir mokymosi modelius.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Pagrindiniai projekto rezultatai:
1. Bendradarbiavimo pramoninio daiktų interneto (Industrial IoT – IIoT) studijų programos, atitinkančios EKS 6 lygį (bakalauro lygmuo) ir įvertintos 25 ECTS, integruotos į partnerių aukštųjų mokyklų Suomijoje, Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Prancūzijoje esamą studijų pasiūlą.
2. Penki mokymo moduliai (įskaitant mokymo medžiagą ir dėstymo gidus dėstytojams), atitinkantys Europos gamybos pramonės poreikius: Pramonės 4.0 ir IIoT principai; Tinklinis IIoT programavimas ir daiktų interneto taikymas: Vaizdų atpažinimas, skaitmeninis vaizdų apdorojimas ir debesų kompiuterija; Kibernetinis saugumas IIoT taikymuose; Pažangiosios apdirbimo technologijos. Sukūrus mokymo produktą (penkis mokymo modulius), juos bus galima siūlyti kaip “atvirojo universiteto” kursus dabartiniams MVĮ ir kitų gamybos įmonių darbuotojams.
3. Mokymo medžiagos kūrimo debesijos aplinkoje modelis, kuris intensyvina tarptautinį bendradarbiavimą, internacionalizaciją, ekspertų pasitelkimą nepriklausomai nuo geografinės padėties ir tarptautinio bendradarbiavimo tvarumą.
4. 15 dėstytojų gebėjimų ugdymas tiek mokymo metodikos, tiek požiūrio, tinkamo Bendradarbiavimo pramoniniam daiktų internetui, ir Bendradarbiavimo pramoninio daiktų interneto modulių srityje.
5. 25-125 studentų gebėjimų ugdymas bendradarbiavimo pramoninio daiktų interneto srityje. Intensyvaus mokymosi, mokymo ir praktinio mokymo programų metu studentai taip pat tobulins savo tarpdalykinius įgūdžius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 - 2023-08-31

Projekto koordinatorius: Seinäjoki University of Applied Sciences

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Rygos technologijos universitetas, Talino technologijos universitetas, Group ESAIP

Vadovas:
Marius Gudauskis

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Mechatronikos institutas, Robotikos ir pjezomechanikos laboratorija