Kompetencijų ugdymas bendradarbiaujančio pramoninio daiktų interneto srityje (Collaborative IoT)

 

Projekto nr.: 2020-1-FI01-KA203-066522-P2

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 - 2023-08-31

Projekto koordinatorius: Seinäjoki University of Applied Sciences

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Rygos technologijos universitetas, Talino technologijos universitetas, Group ESAIP

Vadovas:
Marius Gudauskis

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Mechatronikos institutas, Robotikos ir pjezomechanikos laboratorija