Hibridinių, pjezoelektrinių, daugelio laisvės vykdiklių skirtų opti niam duomenų perdavimui laisvoje erdvėje tyrimas

 

Projekto nr.: S-PD-22-18

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama sukurti ir ištirti mažo tūrio, didelio tikslumo, kelių laisvės laipsnių pjezoelektrinę pavarą su stambaus ir smulkaus judesio režimais. Pavara yra orientuota į
optinio ryšio, naudojamo nano, mikro palydovuose ar kitose mobiliose sistemose, nukreipimo ir sekimo mechanizmus ar sistemas. Projekto skaitiniai ir eksperimentiniai
tyrimai bus apliekami siekiant sukurti pjezoelektrinę pavarą su dvigubo veikimo režimu. Veikimo režimai pagrįsti rezonansiniais ir nerezonansiniais virpesiais kurie
atitinkamai sukuria stambaus ir smulkaus judesio skyras. Judesių sukūrimo principų atskyrimas padidina sukuriamo judesio tikslumą ir užtikrina mažesnę nukreipimo
judesio paklaidą bei padidina nukreipimo ir sekimo sistemos patvarumą bei patikimumą per sumažintą kontaktinių zonų devejimąsį. Projektu taip pat siekiama ištirti
sukurtos pavaros savaiminio įkaitimo, kontaktų zonų dėvėjimosi ir savi-diagnostikos problemas. Skaitiniu ir eksperimentiniu būdu tiriama pavaros savaiminio įkaitimo
problema kuri traktuojama kaip žemo dažnio destabilizacijos faktorius, turintis tiesioginės įtakos judėjimo tikslumui bei pavaros veikimo našumui. Taip pat, tiriama
kontaktinių paviršių dėvėjimosi problema kuri traktuojama kaip pagrindinis parametras, apibrėžiantis stambaus ir smulkaus judesių tikslumą bei atkartojamumą. Atliekant
tyrimus, kontaktinių paviršių devėjimsis taip pat traktuojamas kaip vienas iš pagrindinių sistemos ilgaamžiškumą apibrežiančių parametrų bei kaip vieną iš pagrindinių
nukreipimo judesio klaidų ar sutrikimo šaltinių. Galiausiai, savi-diagnostikos sistemų, pagrįstų pjezo-aktyviomis medžiagomis, integravimas į pavarą ir šių sistemų
tyrimai, užtikrins galimybės padidinti pavaros ilgaamžiškumą ir užtikrinti tinkamą grįžtamąjį ryšį apie visos sistemos ir kontaktinių zonų būklę.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo taryba, LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami podoktorantūros stažuočių projektai


Projekto rezultatai:

Tyrimo rezultatai bus publikuoti 2 straipsniuose WoS žurnaluose

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-11-03 - 2024-11-02

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Jūrėnas

Trukmė:
2022 - 2024

Padalinys:
Mechatronikos institutas, Robotikos ir pjezomechanikos laboratorija