Hibridinių, pjezoelektrinių, daugelio laisvės vykdiklių skirtų opti niam duomenų perdavimui laisvoje erdvėje tyrimas

 

Projekto nr.: S-PD-22-18

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo taryba, LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami podoktorantūros stažuočių projektai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-11-03 - 2024-11-02

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Jūrėnas

Trukmė:
2022 - 2024

Padalinys:
Mechatronikos institutas, Robotikos ir pjezomechanikos laboratorija