Aukštos skyros daugelio laisvumo laipsnių pjezoelektrinės sistemos precizinėms technologijoms

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-01-0010

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – sukurti optoelektronikos/optomechanikos sistemas ir komercinį potencialą turinčius produktus precizinėms technologijoms su aukštos skyros daugelio laisvumo laipsnių pjezoelektrinėmis sistemomis.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“


Projekto rezultatai:

Pagrindiniai planuojami projekto moksliniai ir technologiniai rezultatai:
(a) Bus sukurta aukštos skyros kelių laisvumo laipsnių pjezoelektrinė sistema adaptyviam linzių centravimui optoelektronikos/optomechanikos ir lazerių mazguose. Pasiūlyti jos valdymo ypatumai ir parametrų stabilizavimo metodai ir priemonės, veikiant išoriniams trikdžiams.
(b) Bus pasiūlyta pjezoelektrinė sistema optinio spindulio intensyvumo valdymui, keičiant poliarizacijos plokštumą bei optinio spindulio padėtį ir parinkti jos komponentai.
(c) Bus sukurta, realizuota ir ištirta optinio spindulio erdvinės padėties stabilizavimo sistema, veikiant žemo ir vidutinio dažnio destabilizavimo faktoriams.
(d) Bus toliau tęsiami tyrimai sudarant pjezoelektrinių deflektorių su neribojamu posūkio kampu struktūrinių schemų sudarymą ir realizavimą, bei darbo ypatumus objekto sekimo režime ir užduotos trajektorijos vykdyme.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-01 - 2021-12-19

Projekto koordinatorius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Jūrėnas

Trukmė:
2017 - 2021

Padalinys:
Mechatronikos institutas, Robotikos ir pjezomechanikos laboratorija